Menšinová literatura - přednášky v minulých semestrech

Téma ZS 2018/2019: Literatura a cenzura v české kultuře 1749–2014

 • Michael Wögerbauer: Literární veřejnost versus tlumení společenských konfliktů? Cenzura 2. pol. 18. stol. na příkladu protižidovských pamfletů (1. 11. 2018)
 • Petr Píša: V zájmu nevzdělaného čtenáře: Paternalistická cenzura a české národní hnutí (15. 11. 2018)
 • Michal Charypar: Cenzura jako téma i osobní zkušenost: Kauza Jakub Arbes (29. 11. 2018)
 • Petr Šámal: „Opretý o Sněžku budem sa pozerať...“: Jak cenzura bránila První republiku; Cenzorka jako čtenářka: HSTD a fungování cenzury v 50. a 60. letech (obě přednášky 13. 12. 2018)
 • Stefan Segi: V zájmu ochrany menšin: Diskuse o politické korektnosti v současné české společnosti (10. 1. 2019)

 

Téma LS 2017/2018: Světové literatury na periferii

 • Šárka Grauová: Indián jako emblém brazilské literatury (21. 3. 2018)
 • Michal Kovář: Menšinové uralské literatury (6. 4. 2018)
 • Vojtěch Šarše: Paradoxy frankofonní africké literatury (1921-1961) (12. 4. 2018)
 • Radka Stahr: Stockholmskou literární procházkou (12. 12. 2018)
 • Petra Ben-Ari: Moderní korejská literatura (14. 12. 2018)

 

Téma ZS 2017/2018: Reprezentace židovství v literatuře a ve filmu

 • Petr Jan Vinš: Písně z ghetta: Jidiš literatura ve varšavském a vilenském ghettu za 2. světové války (19. 12. 2017) 
 • Jan Fingerland: Židé v seriálu: 30 případů majora Zemana (8. 1. 2018)
 • Chaim Cigan: Kde lišky dávají dobrou noc, aneb Beseda s Karolem Sidonem (25. 1. 2018)
 • Jiří Holý: Holokaust jako námět české a slovenské literatury (22. 2. 2018)
 • Jiří Holý: Holokaust v českém a slovenském filmu (22. 2. 2018)

 

Téma LS 2016/2017: Rukopisná literatura v době knihtisku 

 • Alena Andrlová Fidlerová: Rukopisné knihy a jejich písaři v době knihtisku (9. 3. 2017)
 • Pavel Sládek: Symbióza, nebo vytěsnění? Ke vztahu tištěné knihy a rukopisu v židovské kultuře (1530–1630) (6. 4. 2017)
 • Jan Malura: Role rukopisných děl v literatuře předbělohorské. Příspěvek k aktuální diskusi o charakteru českého humanismu (20. 4. 2017)
 • Magdalena Jacková: Jezuitské školské drama. Tištěné vzory a praxe dochovaná v rukopisech (27. 4. 2017)
 • Kateřina Smyčková: Rukopisná kultura na půli cesty mezi knihtiskem a oralitou (4. 5. 2017)

 

Téma ZS 2016/2017: LINGUA MEA, CALAMUS SCRIBAE: Oralita a skripturalita středověké slovesnosti

 • Martin Bažil: Oralita a skripturalita ve středověkém divadle (na příkladu staročeského Mastičkáře) (3. 11. 2016)
 • Pavel Soukup: Středověké kázání: promluva a záznam (se zvláštním přihlédnutím k Betlémské kapli) (24. 11. 2016)
 • Jakub Sichálek: Kteří čtou nebo slyší čtené: modely literární percepce (na příkladu několika latinsko-českých textů 14. a 15. století) (8. 12. 2016)
 • Jan Odstrčilík: Jak se správně a efektivně učit podle středověkých didaktických traktátů (15. 12. 2016)
 • Daniel Soukup: Zvuk židovského hlasu v křesťanských uších a textech (22. 12. 2016) 

 

Téma LS 2015/2016: Přirozené společenství: Česká literatura v kontextu elitní (německé) jazykové kultury

 • Michal Fránek: Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kontextu české a německé opery 19. století (17. 3. 2016)
 • Michal Charypar: Národní soud nad Karlem Sabinou a jeho cenzurní důsledky (30. 3. 2016)
 • Václav Petrbok: Arnošt Vilém Kraus a počátky české germanobohemistiky (6. 4. 2016)
 • Michael Wögerbauer: Co se četlo za Josefa II. na českém venkově? Česká a německá knižní nabídka na mimopražských trzích kolem roku 1782 (27. 4. 2016)
 • Dalibor Dobiáš: Rukopisy královédvorský a zelenohorský a jejich recepce v kontextu německého romantického nacionalismu (11. 5. 2016)

 

Téma ZS 2015/2016: Blízké, ale neznámé: "menšinové" slovanské literatury:

 • Aleš Kozár: Obraz menšin ve slovinské literatuře (14. 10. 2015)
 • Miroslav Kouba: Až k řekám babylónským… Makedonská identita a její narativy v proměnách času (23. 10. 2015)
 • Pavel Pilch: Jedy a kulty - jugoslávský komiks v zajetí politiky (12. 11. 2015)
 • Stanislav Tomčík: Lužickosrbským básníkem snadno a rychle. Specifika menšinových literatur (19. 11. 2015)
 • Rita Kindlerová: Překlady a recepce ukrajinské literatury v Čechách (7. 12. 2015)

 

V LS 2014/2015 je přednáškový cyklus pořádán ve spolupráci s Ústavem kulturálních studií, soustředit se bude na téma subkultury:

 • Petr A. Bílek: „Pal vocuď, hajzle!": Subverzivní nástup punku a „nové vlny" a jejich negativní kódování v oficiální publicistice české normalizační kultury (23. 4. 2015)
 • Kamil Činátl: Vzpomínkové subkultury (29. 4. 2015)
 • Petr Janeček: Městské legendy, fámy a anekdoty: Současný prozaický folklor mezi online i offline subkulturami a idiokulturami (6. 5. 2015)
 • Jan Kolář: Queer čtení, cosplay, fan fiction atd.: Texty v subkulturní perspektivě (13. 5. 2015)
 • Jaromír Typlt: "Écrit brut" – surové psaní jako literární obdoba "art brut" aneb změněné stavy textů (19. 5. 2015)
 • Jakub Machek: Mezi tancem, slzami a interpretací: Bollywoodská kinematografie a západní diváci (21. 5. 2015)

 

Téma ZS 2014/2015: menšinová literatura v Čechách

 • Vera Kaplická Yakimova: Kde domov můj: tři bosenští básníci v Praze (8. 12. 2014)
 • Štěpán Balík: Židovská literatura v Čechách? (15. 12. 2014)
 • Petr Jan Vinš: Fargesene bichelech - zapomenuté knížky: jidiš a judeo-německá literatura v českých zemích (5. 1. 2015)
 • Martin Gaži: Ostrovy harmonie v literatuře německojazyčných jižních Čech: Bylansky - Stifter - Slawitschek (24. 2. 2015)
 • Monika Mikolášková: Německá literatura v českém literárním kontextu (24. 2. 2014)

 

Téma LS 2013/2014: česká literatura v exilu.

 • Martina Halamová: Poválečný exil českých spisovatelů v Izraeli (8. 4. 2014)
 • Marie Škarpová: Exulantský kancionál jako místo kolektivní paměti (17. 4. 2014)
 • Michal Bauer: Exilová tvorba Arnošta Lustiga (6. 5. 2014)
 • Vladimír Papoušek: Egon Hostovský - příběh českého spisovatele v americkém exilu (12. 5. 2014)
 • Michal Přibáň: Kapitoly z exilové nakladatelské praxe (20. 5. 2014)

 

V ZS 2013/2014 bude přednáškový cyklus pořádán ve spolupráci s Ústavem estetiky a dějin umění FF JU a bude se soustředit na otázku umění a gender.  

 • Matthew Kaylor: Uranian Literature (30. 10. 2013)
 • Julie Weissová: Madame Gali: Marie Galimberti Provázková (27. 11. 2013)
 • Martin Vaněk: Vystavování queer umění (11. 12. 2013) 
 • Libuše Heczková: Gender v literární teorii (9. 1. 2014)  
 • Hynek Látal a Ladislav Zikmund-Lender: Bůh, sex a kýč: tzv. queer umění (5. 2. 2014)
 • Josef Šebek: Kulturní materialismus Alana Sinfielda: Politika, disidence a queer čtení (26. 2. 2014)