Archiv konferencí


2019
 

 Od tradice k budoucnosti. Jazykově-literární dědictví Východního Bavorska a jižních   Čech jako fokus univerzitní spolupráce
 

 Závěrečná konference v rámci projektu


 MUSEUM UPLOADED - Digitální technologie pro přeshraniční spolupráci muzeí, č. 25
 

 
konference na téma "Obraz československých dějin ve sbírkách, fondech a prezentaci paměťových   institucí"


2018
 

 Sprache und Identität
 


mezinárodní germanistická konference uspořádaná ve spolupráci s Univerzitou Augsburg a Univerzitou Regensburg dne 19. - 23. listopadu 2018


2017
 

 Libri speculum vitae. Knížky naučení všelikého jako živá díla minulých dob
 


VII. mezinárodní interdisciplinární konference věnovaná problematice dějin knižní kultury v rámci výzkumu historických knižních a archivních fondů, Brno 17. - 20. 10. 2017  


2015
 


 Historik Josef Kalousek: historiografie, politika, kultura a společnost 2. poloviny 19.   století

 

2014
 


 Deutsch ohne Grenzen

 
mezinárodní konference uspořádaná společně s Pedagogickou fakultou JU a Svazem germanistů ČR ve dnech 16. - 18. září   2014


 Tempus Libri 2014

 
 Knihy v proměnách času - Le livre au fil du temps - Buch im Wandel der Zeiten
 VI. mezinárodní interdisciplinární konference o knižní kultuře, Český Krumlov, 23.-26. 10. 2014
 Program (česky) - Programme (française)


2012
 


 31e Colloque International sur le Lexique et la Grammaire

Nové Hrady, 19.-22. 9. 2012


2011
 


 La perspective fonctionnelle de la phrase


troisièr colloque du Cercle linguistique de Prague au seuil du XXXIe siècle
Nové Hrady, 18.-21. 9. 2011


2010
 


 Centre et péripherie dans le système linguistique


Colloques à venir
Usage, norme et codification à l´âge des corpus informatisés
České Budějovice, 11.-13. 6. 2014


2008
 


 Romantismus v dějinách české literatury


mezinárodní konference Ústavu bohemistiky FF JU
Bořetice, 3.-6. 9. 2008


 Slovesné baroko ve středoevropském prostoru


mezinárodní vědecká konference k jazyku, stylu a k literárnímu ztvárnění barokních textů
České Budějovice, 16.-18. 9. 2008


2007
 


 Čas rychlých kol a křídel, aneb mezi Laurinem a Kašparem


vědecké sympózium pořádané Historickým ústavem JU v rámci "Zíbrtova Kostelce 2007"
Kostelec nad Vltavou, 26.-27. 5. 2007


 ČLOVĚK - JAZYK - KOMUNIKACE


mezinárodní lingvistická konference u příležitosti významného životního jubilea předního českého lingvisty prof. Kořenského
České Budějovice, 10.-20. 9. 2007