Kauza les

3. 11. 2009

ENVIRONMENT JAKO ESTETICKÝ PROBLÉM

 

3. listopadu 2009 se v zasedací místnosti Ústavu dějin umění AV ČR v Husově ulici v Praze konal III. ročník konference Krása, krajina, příroda, tentokrát pod názvem Kauza les. Environment jako estetický problém. Zaznělo zde 11 příspěvků z oblasti estetiky, filozofie, literární vědy a přírodních věd. Ústav estetiky FF JU by chtěl touto cestou všem zúčastněným – spolupořádajícím institucím, přednášejícím, kolegům a studentům – poděkovat.


Za Ústav estetiky FF JU:

  • Ondřej Dadejík
  • Martin Kaplický
  • Jan Staněk

Zde jsou k nahlédnutí programabstrakty příspěvků a pozvánka.