Studovali u nás

Petra Lexová

Obor Dějiny umění na FF JU absolvovala v roce 2011, magisterský titul poté získala v souběžně studovaném oboru Učitelství výtvarné výchovy a společenských věd na PF JU.

Již během svého studia začala pracovat v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou jako lektorka pořadů pro střední školy, v roce 2015 pak získala pozici kurátorky sbírky moderního umění. Současně spolupracovala s dalšími galeriemi současného umění v Č. Budějovicích. Produkčně a kurátorsky vedla Galerii D9, spolupracovala s Galerií současného umění a architektury v Domě umění, ale podílela se také na projektu Artlist v rámci Centra pro současné umění Praha.

Svými výtvarnými kritikami přispívá do architektonického časopisu ERA21, na internetový server Artalk, dříve rovněž do MF Dnes Jižní Čechy. Působí jako redaktorka českobudějovického časopisu Milk&Honey.

V současné době se věnuje doktorskému studiu na Semináři dějin umění Masarykovy univerzity v Brně a kurátorské činnosti.


Matěj Vodička

Dějiny umění na FF JU absolvoval v roce 2014, poté studoval magisterský program na Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze.

V roce 2016 se podílel na textové a doprovodné části výstavy Vnímání architekta Jana Šépky v budějovické Galerii současného umění a architektury.

Od roku 2017 působí jako redaktor Českého rozhlasu České Budějovice. Zpočátku pracoval jako kulturní redaktor a připravoval kulturní magazín Kavárna, v současnosti je redaktorem Centra zpravodajství. Věnuje se i komentování přenosů z hokejových zápasů.

Jako aktivní hudebník a zakládající člen indie–rockové kapely VEES, která získala několik ocenění, vystupoval na předních tuzemských festivalech.


Eva Slunečková

Absolvovala obor Dějiny umění na FF JU v roce 2012 a v magisterském studiu pokračovala na UMPRUM v oboru Dějin a teorie moderního a současného umění. Při studiu vykonala stáž v londýnské galerii Sprueth Magers (http://spruethmagers.com), pracovala v českobudějovické Galerii současného umění a architektury, v Galerii MeetFactory či Museu Kampa v Praze. Během studia dále přispívala do časopisu Art+Antiques, Hospodářských novin, na Artlist.cz či Artalk.cz. Podílela se na vedení Galerie KIV v Praze (2014-16) a na UMPRUM spolupořádala sérii přednášek o vztahu ekologie a designu Time for design. Vedla rovněž blog o interiérovém designu na platformě Insidecor.cz (2014-16). Po studiu spolupracovala na rebrandingu sklářské značky Rückl (2016-17), editovala publikace Co to je, Design a výzkum (Czechdesign, 2016) nebo výstavní publikaci Pocta Suknu: Textil v kontextu umění (Galerie 8smička, 2017-18). Dnes pracuje jako editorka a redaktorka v časopisech o interiérovém designu ELLE Decoration a Marianne Bydlení, věnuje se především produktovému a interiérovému designu, architektuře a současnému umění.


Ivo Janoušek

Bakalářský obor Dějiny umění na FF JU dokončil v roce 2013 a poté studoval na Semináři dějin umění FF MU v Brně. Během studií se jako kurátor podílel na jedné z částí Zemské výstavy Jižní Čechy – Horní Rakousko (2013) nebo na výstavním a publikačním projektu k výročí 200 let pašijových her v Hořicích na Šumavě (2016).

V roce 2015 vyhrál výběrové řízení na pozici vedoucího programu Klášterů Český Krumlov a podílel se na tvorbě tamních stálých expozic. Dlouhodobě se podílí na produkci kulturních akcí města Český Krumlov, jako jsou např. Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti, Kouzelný Krumlov, Advent a další. Necelých 10 let je rovněž aktivním hudebníkem v uskupeních Piano Duo a Chlapi v sobě. Po komunálních volbách v roce 2018 se stal neuvolněným místostarostou Českého Krumlova pro oblast kultury, managementu historického dědictví a UNESCO.


Barbora Koritenská (roz. Staňková) 

Vystudovala bakalářský obor Dějiny umění na FF JU v roce 2014, magisterský titul z oboru Literárně-historická studia získala tamtéž v roce 2016. V následujícím roce navíc absolvovala na FF JU nově vzniklý magisterský obor Dějiny a filozofie umění.

Během studia stála u založení spolku Živá vila, jež si klade za cíl záchranu cenné architektonické památky, funkcionalistické Kralovy vily v Prachaticích. Pořádáním kulturních, společenských a vzdělávacích akcí ve svém rodném městě tak přispívá k rozvoji občanské a komunitní společnosti. Tyto aktivity se odrazily během komunálních voleb v roce 2018 v jejím zvolení do městského zastupitelstva za hnutí nezávislých kandidátů Živé Prachatice.

Nyní pracuje v oddělení evidence movitých památek Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.


Petr Adámek

 


Lenka Vrlíková

Absolvovala obor Dějiny umění na FF JU v roce 2011, poté studovala magisterský program na Semináři dějin umění FF MU v Brně. Již během studií pracovala jako stážistka například v brněnské Moravské galerii či v pražském Náprstkově muzeu afrických, asijských a amerických kultur.

Od roku 2014 provádí terénní výzkumy v Etiopii zaměřené na středověké nástěnné malířství v regionech Tigray a Amhara. Působila také jako výzkumný pracovník na Institutu etiopských studií v Addis Abebě a vykonala studijní pobyt v římském Pontifical Oriental Institute.

V rámci svého doktorského studia na SDU FF MU se zaměřuje na dějiny etiopského malířství 13.–15. století, k tématu přednášela na domácích i zahraničních konferencích a v roce 2018 získala Stipendium Dr. Alfreda Badera.


Zuzana Prokopová

Absolvovala obor Dějiny umění na FF JU v roce 2011 a poté pokračovala magisterským oborem Kurátorská studia na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (abs. 2014). Během studia na FF JU začala v rámci povinné odborné praxe pracovat v pražské Galerii Jaroslava Fragnera. Podílela se na produkci výstav a psaní odborných textů do katalogů výstav o současné české i světové architektuře. V letech 2014 – 2017 působila na pozici koncepční specialistky v oblasti kultury a umění na Odboru kultury Magistrátu hl. m. Prahy, takže její hlavní pracovní náplní byla všestranná administrace grantových žádostí v oblasti kultury, ale podílela se také na vzniku některých koncepčních materiálů týkajících se kultury v české metropoli. V současné době je na mateřské dovolené.