Pro uchazeče

Na Ústavu věd o umění a kultuře lze v současnosti studovat tři bakalářské obory a dva navazující magisterské obory, všechny pouze prezenční formou:

Informace pro uchazeče o