Publikační činnost

(aktualizace: červenec 2020)

 

1. Odborné knihy (monografie)

2) BÍLEK, Petr A. - KAPLICKÝ, Martin - PAPOUŠEK, Vladimír - SKALICKÝ, David: Kontext v pohybu: (Neo)pragmatické úvahy o literatuře a kultuře. Praha: Akropolis, 2018. 296 s. ISBN 978-80-7470-220-4. (25%)

1) SKALICKÝ, David. Ozvláštnění – fikce – estetická zkušenost. České Budějovice: Halama, 2017. 126 s. ISBN 978-80-87082-36-2.

 

2. Kapitoly v odborných knihách

12) SKALICKÝ, David. Myšlení o literatuře mezi uměním a vědou. In Papoušek, Vladimír a kol.: Pokušení neviditelného: Myšlení moderny. Praha: Akropolis 2019, s. 104-143. ISBN 978-80-7470-263-1.

11) SKALICKÝ, David. Lunar Czech, Ptydepe and Writing on Plates: Coming to See One´s Own Language and the World in a New Light. In Bílek, Petr A. - Papoušek, Vladimír - Skalický, David: Literary Universe in Three Parts: Language - Fiction - Experience. Brighton: Sussex Accademic Press 2018, s. 213-232. ISBN 978-1-84519-908-1.

10) SKALICKÝ, David. Between Fiction and Fact: Ludvík Vaculík’s Český snář (A Czech Dreambook). In Bílek, Petr A. - Papoušek, Vladimír - Skalický, David: Literary Universe in Three Parts: Language - Fiction - Experience. Brighton: Sussex Accademic Press 2018, s. 177-196. ISBN 978-1-84519-908-1.

9) SKALICKÝ, David. Beyond the Bounds of a Fictional World: From Defamiliarisation to Aesthetic Experience. In Bílek, Petr A. - Papoušek, Vladimír - Skalický, David: Literary Universe in Three Parts: Language - Fiction - Experience. Brighton: Sussex Accademic Press 2018, s. 127-147. ISBN 978-1-84519-908-1.

8) SKALICKÝ, David. „Zkušenosti, které se ve vnímateli rozvlní nárazem uměleckého díla...“: Pragmatické pojetí estetické zkušenosti a česká strukturální estetika. In Bílek, Petr A. a kol.: Stopy pragmatismu: Česká literatura a estetika v dotyku s americkým pragmatismem. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2016, s. 127–156. ISBN 978-80-7394-627-2.

7) SKALICKÝ, David. „What is Poetry?“ Reconsidered. In Kubíček, Tomáš – Lass, Andrew (eds.): Roman O. Jakobson: A Work in Progress. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014, s. 171–182. ISBN 978-80-244-4386-7.

6) SKALICKÝ, David. Daleko k nevinnosti: Jazyk, literatura a moc. In Skalický, David – Bauer, Michal – Brdek, Zdeněk – Papoušek, Vladimír (eds.): Jazyky reprezentace II: Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literatuře a popkultuře. Praha: Akropolis, 2014, s. 13–26. ISBN 978-80-7470-073-6.

5) SKALICKÝ, David. Mimesis, fikce, interpretace. In kolektiv autorů: Studia Humanitatis – Ars Hermeneutica: Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace V. Ostrava: Filozofická fakulta, 2014, s. 249–267. ISBN 978-80-7464-456-6.

4) SKALICKÝ, David. Modernistický původ pražské strukturální estetiky. In Kubíček, Tomáš – Wiendl, Jan (eds.): Moderna/Moderny. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 348–357. ISBN 978-80-244-3418-6.

3) SKALICKÝ, David. Smysl (dez)interpretace (z americké perspektivy). In Vorel, Jan – Žatecký, Vladimír (eds.): Studia Humanitatis – Ars Hermeneutica: Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace IV. Ostrava: Filozofická fakulta, 2012, s. 131–140. 978-80-7464-161-9.

2) SKALICKÝ, David. Literatura a zrcadlo přírody: Některé souvislosti Rortyho antireprezentacionalismu a myšlení o literatuře. In Veberová, Veronika – Bílek, Petr A. – Papoušek, Vladimír – Skalický, David (eds.): Jazyky reprezentace. Praha: Akropolis, 2012, s. 62–73. ISBN 978-80-87481-67-7.

1) SKALICKÝ, David. Hermeneutika a hranice strukturalismu. In Vorel, Jan (ed.): Studia Humanitatis – Ars Hermeneutica: Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace II. Ostrava: Filozofická fakulta, 2009, s. 141–157. ISBN 978-80-7368-528-7.

 

3. Články v recenzovaných časopisech

3.1. Studie

5) SKALICKÝ, David. Od kritických ohlasů k životu literárního díla. Slovo a smysl / Word & Sense, 2019, 16(32), s. 184-193. ISSN: 2336-6680.

4) SKALICKÝ, David. Od definice ke kritice. ESPES, 2019, 1(8), s. 20-26. ISSN 1339-1119.

3) SKALICKÝ, David. Mýtus přirozeného jazyka. Litikon, 2018, 1, s. 26-32. ISSN 2453-8507.

2) SKALICKÝ, David. Za hranice fikčního světa: od ozvláštnění k estetické zkušenosti. Svět literatury, 2016, 26(53), s. 65–82. ISSN 0862–8440.

1) SKALICKÝ, David. Úvahy nad pisoárem, aneb co je umění? Nad antologií textu angloamerické estetiky na téma definice pojmu umění. Slovo a smysl / Word &Sense, 2012, 9(17), s. 165–177. ISSN 1214‑7915.

3.2. Odborná sdělení

FAKTOROVÁ, Veronika – SKALICKÝ, David. Otázky metodologie literárních dějin. Česká literatura. 2006, 54 (1), s. 128–131. (50%)

 

4. Články ve sbornících

6) SKALICKÝ, David. Žvatlati o díle, nebo zaznamenávati dojmy? Cesty vědy a cesty kritiky. In Kubíček, Tomáš - Papoušek, Vladimír - Skalický, David (eds.): Slovníky modernistů a paradigmata moderny. Praha: Akropolis, 2020, s. 50-61. ISBN 978-80-7470-294-5.

5) SKALICKÝ, David. Politika označování: Umění v boji o význam. In Pašteková, Michaela - Brezňan, Peter (eds.): Umenie, estetika, politika. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2019, s. 20-27. ISBN 978-80-972624-2-6.

4) SKALICKÝ, David. Na obhajobu použití: hranice a kriteria interpretace uměleckého textu z neopragmatické perspektivy. In Pašteková, Michaela - Debnár, Marek (eds.): Pragmatické dimenzie umenia a estetiky. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2018, s. 68-79. ISBN 978-80-972624-1-9.

3) SKALICKÝ, David. Pravda a věrojatnost neboli o uvěřitelnosti umění. In Bílek, Petr A. - Nagy, Ladislav - Skalický, David: "Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí": Lomy, vertikály, refrakce (K 60. narozeninám Vladimíra Papouška). České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2017, s. 214-227. ISBN 978-80-7394-672-2.

2) SKALICKÝ, David. Sémiotické pojetí estetického postoje. In Pašteková, Michaela – Brezňan, Peter (eds.): Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty: Aktuálnosť diela Jana Mukařovského. Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku, 2017, s. 256–269. ISBN 978-80-972624-0-2.

1) SKALICKÝ, David. Literární historie jako interpretace literárních dějin. In: Nadnárodní dimenze české národní kultury I. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2005, s. 175–185.

 

5. Ediční a redakční činnost

9) Kubíček, Tomáš - Papoušek, Vladimír - Skalický, David (eds.): Slovníky modernistů a paradigmata moderny. Praha: Akropolis, 2020, 326 s. ISBN 978-80-7470-294-5. (Ediční příprava, autor jedné z kapitol)

8) Papoušek, Vladimír a kol.: Pokušení neviditelného: Myšlení moderny. Praha: Akropolis 2019, 504 s. ISBN 978-80-7470-263-1. (Redakce a autor jedné z kapitol)

7) Bílek, Petr A. - Kaplický, Martin - Papoušek, Vladimír - Skalický, David: Kontext v pohybu: (Neo)pragmatické úvahy o literatuře a kultuře. Praha: Akropolis, 2018. 296 s. ISBN 978-80-7470-220-4. (Odpovědný redaktor a autor či spoluautor tří kapitol)

6) Bílek, Petr A. - Nagy, Ladislav - Skalický, David: "Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí": Lomy, vertikály, refrakce (K 60. narozeninám Vladimíra Papouška). České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2017, 327 s. ISBN 978-80-7394-672-2. (Odpovědný redaktor a autor jedné z kapitol)

5) Bílek, Petr A. - Dadejík, Ondřej - Kaplický, Martin - Papoušek, Vladimír - Skalický, David - Staněk, Jan: Stopy pragmatismu: Česká literatura a estetika v dotyku s americkým pragmatismem. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2016, 199 s. ISBN 978-80-7394-627-2. (Odpovědný redaktor, autor Úvodu a jedné z kapitol).

4) Papoušek, Vladimír – Skalický, David (eds.): Fenomén Zappa. Praha: Akropolis, 2016, 272 s. ISBN 978-80-7470-143-6. (Ediční příprava, redakce, autor jmenného rejstříku a résumé).

3) Skalický, David – Bauer, Michal – Brdek, Zdeněk – Papoušek, Vladimír (eds.): Jazyky reprezentace II: Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literatuře a popkultuře. Praha: Akropolis, 2014, 332 s. ISBN 978-80-7470-073-6. (Ediční příprava, autor jedné z kapitol)

2) Veberová, Veronika – Bílek, Petr A. – Papoušek, Vladimír – Skalický, David (eds.): Jazyky reprezentace. Praha: Akropolis, 2012, 308 s. ISBN 978-80-87481-67-7. (Ediční příprava, autor jedné z kapitol)

1) Broučková, Veronika – Faktorová, Veronika – Martinek, Jakub – Skalický, David (eds.): Dialog mezi filozofií a literaturou. České Budějovice: Tomáš Halama, 2006. 96 s. (Ediční příprava)

 

6. Recenze

Americká literární kritika před potopou. Tvar. 2010, č. 15, s. 23 (Petr Onufer, ed.: Před potopou: Kapitoly z americké literární kritiky 1930-1970. Praha: Triáda 2010)

 

7. Referáty a přednášky

7. 1 Referáty na vědeckých konferencích a kolokviích

15) Život literárního díla: mezi čtenářem a badatelem. Kolokvium Umělecké dílo literární aktuálně: Roman Ingarden a interpretace literárního díla. Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 27. 2. 2019.

14) Politika označování: Umění v boji za význam. Konference Umenie, estetika, politika. Univerzitná knižnica, Bratislava, 24.-26.10. 2018. (Organizátor: Slovenská asociácia pre estetiku.)

13) Estetika jako moderní věda: Koncový slovník pražské strukturální estetiky. Konference Slovníky modernistů a paradigmata moderny. Moravská zemská knihovna, Brno, 19.-20. 9. 2018. (Organizátoři: FF JU, MZK, FF UK)

12) Od definice ke kritice. Konference Unavené umění: kompetence tvůrčí a kritické (1. bienální konference Společnosti pro estetiku). Muzeum umění Olomouc, 15.-16. 3. 2018. (online)

11) Interpretace vs použití? (Kritéria interpretace uměleckého textu z neopragmatické perspektivy). Konference Pragmatické dimenzie umenia a estetiky. Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 19–21. 9. 2017. (Organizátor: Slovenská asociácia pre estetiku.)

10) Estetično jako vědecký fakt. Konference Umenie a estetično ako sociálne a autonómne fakty: Aktuálnosť diela Jana Mukařovského. Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 12–14. 10. 2016. (Organizátor: Slovenská asociácia pre estetiku.)

9) Mukařovského analogie estetické zkušenosti. Konference (Neo)pragmatismus v českém literárním, kulturním a myšlenkovém kontextu. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, 23. 6. 2016.

8) Interpretace a fikční světy. Konference Studia Humanitatis – Ars Hermeneutica: Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace V. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, 6–7. 5. 2014.

7) Národ jako fetiš a simulakrum. Konference Reprezentace nacionality jako mocenská strategie v literárních textech. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, 17–18. 6. 2013.

6) Jakobson in Czech Literary Criticism 1982–2012. Konference Jakobson ve struktuře (české) vědy. Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, 10–11. 12. 2012.

5) Smysl dez-interpretace (k dekonstrukci Paula de Mana). Konference Studia Humanitatis – Ars Hermeneutica: Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace IV. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, 9–10. 5. 2012.

4) Modernistická estetika pražské školy. Symposium Fenomén moderny ve středoevropských souvislostech. Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, 27–3. 2012.

3) Antireprezentacionalistická estetika Richarda Rortyho. Konference Modely reprezentací v literatuře. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice, 26–28. 1. 2011.

2) Reconstruction of Czech Literary History in the Context of Political Change. Mezinárodní konference Central Europe 1989: Lessons and Legacies. University of Kansas, Lawrence, USA, 16–17. 10. 2009.

1) Hermeneutika a hranice strukturalismu. Konference Studia Humanitatis – Ars Hermeneutica: Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace II. Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, 23–24. 10. 2007.

7.2. Přednášky typu "invited speaker"

4) Recepční literární historie a zkoumání života uměleckých děl v éře internetu. Společnost pro estetiku/FF ZČU, Plzeň, 21. 5. 2019.

3) Politika označování: Jazyk a ideologie. Filologický klub FF JU, České Budějovice, 22. 3. 2018.

2) Music in the Underground. Armstrong Atlantic State University, Savannah, USA, 9. 4. 2010.

1) Literature and Ideology. Armstrong Atlantic State University, Savannah, USA, 8. 4. 2010.

 

8. Disertační práce

SKALICKÝ, David. Možnosti aplikace sémantického gesta při interpretaci literárních textů. Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2008. Dostupné online: https://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=13500