Nabídka pracovní pozice

Východočeská galerie v Pardubicích hledá vhodného kandidáta na pracovní pozici:
kurátor /kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů, vedoucí odborného oddělení

Více informací naleznete zde: http://www.vcg.cz/vyberove-rizeni/

Uzávěrka příjmu přihlášek je 22. 11. 2019, vybraní uchazeči budou vyzváni k ústnímu pohovoru.