Vítězkou studentské soutěže nakladatelství Academia o nejlepší magisterskou práci se stala naše absolventka Mgr. Jana Doktorová

Ocenění získala Mgr. Jana Doktorová za práci "Malostranský graduál a jeho donátoři: Renesanční iluminovaný rukopis jako nástroj měšťanské reprezentace"

Úspěch naší abolventky! V pondělí 8. dubna 2019 proběhlo v budově Akademie věd ČR v Praze slavnostní vyhlášení výsledků Studentské soutěže nakladatelství Academia o nejlepší magisterskou práci. V kategorii Humanitní a společenské vědy se vítězkou stala absolventka oboru Dějiny a filozofie umění na UUK FF JU Mgr. Jana Doktorová za práci "Malostranský graduál a jeho donátoři: Renesanční iluminovaný rukopis jako nástroj měšťanské reprezentace"!

Porota složená z předních představitelů české vědy vždy hodnotí nejen faktickou správnost přihlášených textů, ale také jejich čtivost a schopnost upoutat čtenáře. Mezi autorkou vítězného rukopisu a vyhlašovatelem soutěže bude uzavřena licenční nakladatelská smlouva, v níž se vyhlašovatel soutěže zaváže, že rukopis vydá na své náklady do jednoho kalendářního roku jako neperiodickou publikaci.

Z úspěchu kolegyně Doktorové máme velkou radost a gratulujeme!