Blok zvaných specialistů LS 2020

Cyklus přednášek se v LS 2020 zaměřuje především na představení našich studentů a absolventů, kteří se uplatnili v nejrůznějších odvětvích oboru dějin umění a oborů příbuzných. Dále přináší přednášky tří badatelek z Ústavu dějin umění AV ČR v Praze, v. v. i.

Přednášky se konají vždy v úterý od 15:00 hod. v posluchárně P 1 budovy FF JU v Branišovské ul. 31a v Českých Budějovicích.

 

Datum            Jméno (bez titulů)                Téma                                                                                    

4. března       Valentyna Yagodka              Granty na podporu kultury na Ministerstvu kultury ČR

11. března     Soňa Nováková                    Práce památkáře na magistrátech malých a velkých měst

18. března     Markéta Ježková (ÚDU)       Sběratelství doby císaře Rudolfa II.

25. března     Jana Marešová (ÚDU)          Od rukopisu ke knize – edice památkových soupisů

1. dubna        Petr Adámek                         Neurovědy a jejich role ve vědách o umění

8. dubna        Lenka Vrlíková                      V pytláckém oku – křesťanské umění v Etiopii 13. – 15. st.

15. dubna      Sylva Dobalová (ÚDU)         Italské 3D stopy renesančním sochařství střední Evropy

29. dubna      Gabriela Petrová                  Student dějin umění na vysoké umělecké škole (UMPRUM)

13. května     Michal a Klára Preusz          Co ukrývají vody moří – práce podmořských archeologů

20. května     Jana Doktorová                    Jak se píše „jiná“ diplomová práce v dějinách umění