Novinky Ústavu věd o umění a kultuře

Dr. Kateřina Horníčková získala prestižní Fulbrightovo stipendium
Bude působit na University of Chicago a částečně na Western Michigan University.
Vítězkou studentské soutěže nakladatelství Academia o nejlepší magisterskou práci se stala naše absolventka Mgr. Jana Doktorová
Ocenění získala Mgr. Jana Doktorová za práci "Malostranský graduál a jeho donátoři: Renesanční iluminovaný rukopis jako nástroj měšťanské reprezentace"
Den otevřených dveří 17. 1. 2020
harmonogram Dne otevřených dveří