Novinky Ústavu věd o umění a kultuře

Dr. Kateřina Horníčková získala prestižní Fulbrightovo stipendium
Bude působit na University of Chicago a částečně na Western Michigan University.
Vítězkou studentské soutěže nakladatelství Academia o nejlepší magisterskou práci se stala naše absolventka Mgr. Jana Doktorová
Ocenění získala Mgr. Jana Doktorová za práci "Malostranský graduál a jeho donátoři: Renesanční iluminovaný rukopis jako nástroj měšťanské reprezentace"
Židovské muzeum v Praze poptává pracovní pozici: Kurátor textilu
Informace o pracovní pozici v Židovském muzeu v Praze
Výběrové řízení do Východočeské galerie v Pardubicích
Exkurze Vídeň 11.12.2019
Podrobné informace
Změna konzultačních hodin dr. Kaplického
Konzultační hodiny dr. Kaplického budou v tomto týdnu probíhat v pátek 13.12. od 10:00 do 11:00.