Studentský časopis MOST

Časopis studentů Filozofické fakulty JU vychází pravidelně už od roku 2014. Po letech, kdy jej zajišťoval Ústav bohemistiky, přešel od jara 2020 pod Ústav věd o umění a kultuře. Pod názvem MOST – Ministry of „Silly“ Talks jej vydává průběžně se obměňující redakce, sídlící na adrese casopis.ff.jcu@gmail.com. Vychází pravidelně jednou za semestr. Vítá příspěvky na dohodnutá témata od všech studentů FF JU, stejně jako ochotu podílet se na redakční či grafické přípravě dalších čísel.

Viz https://linktr.ee/M.O.S.T

Čísla MOSTu vydaná pod Ústavem věd o umění a kultuře k volnému stažení: