Specifikace SSZK z předmětu Lingvistika odborného jazyka

URO/QZM2 (Fr.)

URO/QZM5 (Šp.)

URO/QZM8 (It.)

Písemná část

  • Skládá se z písemného překladu odborného textu v rozsahu 1 strany do češtiny.
  • U odborného textu nebude uveden konkrétní zdroj, pouze typ a cíl, a sice z důvodů správné volby stylu s ohledem na cílového příjemce textu.
  • Studenti mají na výběr ze dvou srovnatelně obtížných textů.
  • Na vypracování mají studenti čas 3 hodiny.
  • Studenti mohou používat výkladové i překladové slovníky (školní), zároveň mají přístup na internet (vlastní notebooky). Nepřípustné je však použití nástrojů pro komunikaci se třetími osobami (e-mail, chat apod.).
  • Během zkoušky je zakázáno používat mobilní telefon.
  • Výsledek „prospěl" u této písemné části zkoušky je podmínkou k připuštění k ústní části.

 

Hodnocení

 


typ chyby


specifikace


počet bodů


min. počet bodů


 velký posun


 závažný posun významu měnící smysl sdělení


 pokud se v textu vyskytne, výsledek je hodnocen známkou „nevyhověl"


 malý posun


 nemění smysl sdělení, pouze nepatrně „posouvá", zkresluje


 celkem 5 bodů

 každý posun -1 bod

2 z 5


 jazyková správnost


 interference větných vzorců, AČ, chybný převod   internacionalismů


 celkem 5 bodů

 každý posun -1 bod

1 z 5


 stylistická adekvátnost


 posun rejstříku


 celkem 5 bodů

 každý posun -1 bod

1 z 5


 pravopisné chyby


 pokud jsou závažné a to tak, že zásadním způsobem   posouvají význam, hodnotí se jako velký posun, tedy jako   „nevyhověl"


 celkem 5 bodů

 každý posun -1 bod

1 z 5

 

Přepočet bodů na známky

Minimální počet bodů pro úspěšné splnění zkoušky je 10 z celkových 20 (tj. 50%), nicméně při hodnocení jsou brány v úvahu vnitřní podmínky pro každý typ chyby. To znamená, že i při celkovém dostačujícím počtu bodů nebude překlad hodnocen jako úspěšný, pokud v jednotlivých typech chyb bude překročen počet dílčích chyb (např. 6x posunutý rejstřík).

 


počet bodů

 

známka


 20...18

1


 17...13


2


 10...12


3


 0...11

 velký posun


4