URO/QZB5 Evropské a obchodní právo

Evropské právo
 
1. Obecná charakteristika EU – členství, historický vývoj, symboly
2. Forma a působnost evropského práva před a po Lisabonské smlouvě
3. Prameny a charakter evropského práva – typologie a hierarchie norem; nadstátnost,
přímý účinek, přednost
4. Institucionální rámec EU – celkový přehled; rozpočet EU
5. Tvorba evropského práva – Rada a Evropský parlament
6. Aplikace evropského práva – Evropská komise, Evropský soudní dvůr
7. Základy vnitřního trhu – stupně a metody ekonomické integrace
8. Volný pohyb zboží
9. Volný pohyb osob; evropské občanství; schengenské acquis
10. Soutěžní politika; volný pohyb služeb
11. Hospodářská a měnová unie; volný pohyb kapitálu
12. Společná zemědělská politika; regionální politika a ostatní politiky
 
Obchodní právo
 
13. Pojem, předmět, vývoj a prameny obchodního práva; základní pojmy obchodního
práva (podnikání, podnikatel, podnik aj.)
14. Živnostenské právo
15. Obchodní rejstřík; základní pojmy z oblasti účetnictví
16. Obecně o obchodních společnostech – typy společností, založení x vznik, základní
terminologie
17. Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným
18. Akciová společnost a družstvo
19. Soutěžní právo –  nekalá soutěž a nedovolené omezování soutěže
20. Základy obchodního závazkového práva – dělba a povaha obchodních závazkových vztahů, jejich vznik, změna, zajištění a zánik
21. Základní obchodní smlouvy a odpovědnostní vztahy
22. Základy průmyslových práv
23. Základy úpravy cenných papírů
24. Řešení obchodních sporů – soudní řízení (nalézací řízení, výkon soudních rozhodnutí); rozhodčí řízení; základy úpadkového práva