Studium

Následující informace se týkají probíhajícího studia. 

 

Aktuální nabídka studijních programů pro akademický rok 2020/2021.

 

 


Bakalářské studium - jednooborové
 

 

Francouzský jazyk a literatura


charakteristika 

studijní plán

 

Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (FJEMO) 


charakteristika

studijní plán

 

Double licence Langues étrangères appliquées, spécialité „Commerce international"


charakteristika

 

 

Italský jazyk

charakteristika studijní plán

 

Italský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (IJEMO)


charakteristika

tento obor nebude
v AR 2019/2020 nabízen

 

Španělský jazyk a literatura

charakteristika studijní plán

 

Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (SJEMO)


charakteristika

studijní plán
 


Bakalářské studium - dvouoborové
 


Francouzský jazyk a literatura 

charakteristika studijní plán


Italský jazyk a literatura   

charakteristika studijní plán


Španělský jazyk a literatura     

charakteristika studijní plán


sdělení ředitele ÚRO k zapisování výběrových předmětů v bakalářském studiu

 

 


Navazující magisterské studium - jednooborové
 


Francouzský jazyk

charakteristika studijní plán


Double master Sciences du langage (Université Paris-Descartes)


charakteristika

 

plan d´études
 


Double master Sciences du langage et Didactique des Langues (Université de Lorraine)


charakteristika

plan d´études


Italský jazyk

charakteristika studijní plán


Dvojí diplom magisterského studia Lingvistika, terminologie a typologie textů (Università Cattolica del Sacro Cuore)


charakteristika

 


Španělský jazyk

charakteristika studijní plán


Dvojí diplom magisterského studia (Universidad de Salamanca)

charakteristika studijní plán
 


Navazující magisterské studium - dvouoborové
 


Francouzský jazyk a literatura

charakteristika studijní plán


Překladatelství francouzského jazyka - Překladatelství anglického jazyka


charakteristika


studijní plán FJ

studijní plán AJ

společný základ


Učitelství francouzského jazyka pro střední školy

charakteristika studijní plán


Italský jazyk a literatura

charakteristika studijní plán


Učitelství italského jazyka pro střední školy

charakteristika studijní plán


Španělský jazyk a literatura

charakteristika

studijní plán


Překladatelství španělského jazyka - Překladatelství anglického jazyka


charakteristika


studijní plán ŠJ

studijní plán AJ

společný základ


Učitelství španělského jazyka pro střední školy

charakteristika studijní plán


Překladatelství francouzského / španělského jazyka

charakteristika


studijní plán FJ

studijní plán ŠJ

společný základ


Doktorské studium
 


Románské jazyky

charakteristika studijní plán

            


  • Otázky SZZ

otázky SZZ pro všechny obory bc. a NMgr. studia


  • Zásady pro předkládání bakalářských a diplomových prací

opatření děkana č. 12/2018 (zadávání, zpracování a hodnocení kvalifikačních prací; zásady formální úpravy, povinné náležitosti, způsob odevzdání)

opatření rektora č. R156/2010 (zveřejňování disertačních, diplomových, bakalářských a rigorózních prací studentů JU; pokyny k závěrečné úpravě elektronických prací a jejich vkládání do databáze STAG)


  • Souvislá praxe URO/PXE 

Veškeré potřebné informace naleznete v Moodle v profilu předmětu PXE. 


  • Pedagogická praxe

opatření děkana č. 1/2017 (průběžná a souvislá praxe) a žádost k vykonání souvislé pedagogické praxe