doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.


Pracovna
 


00 048


 

 ☎


387 774 909 (zástupce ředitele URO)

387 774 800 (děkan FF JU)


E-mail
 


onpesek@ff.jcu.cz

Odborná specializace


syntax současné francouzštiny

textová lingvistika

vývoj francouzské syntaxe

obecná lingvistika


Konzultační hodiny
 

 

◽ Publikační činnost

◽ Vedené kvalifikační práce  

MENU