Návrhy témat diplomových prací v AR 2019/2020.

doc. Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.

 • Konceptualizace a metafory: kontrastivní analýza somatické frazeologie v češtině a španělštině. (Bc. Sandra Rozsnyová)
 • Osvojování řeči v multikulturním prostředí. (Bc. Sandra Nováková)

 

Lic. David Andrés Castillo, Ph.D.

 • Los textos narrativos en clase de ELE, según los niveles el MCER.
 • Problemas de interlengua en los estudiantes checos: propuesta didáctica para mejorarlos. 

 

Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D.

 • Poetika cestopisů Nicolase Bouviera.
 • Francouzský spisovatel martinického původu Patrick Chamoiseau: autor a dílo.
 • Jaroslav Vrchlický jako překladatel a propagátor francouzské literatury v českém prostředí.

 

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

 • Časové věty vedlejší ve staré francouzštině.
 • Výčet jakožto textová struktura – kontrastivní analýza.

 

PhDr. Jana Pešková, Ph.D.

 • Strategie překladu vybraných textových segmentů ze španělsky psaných právních dokumentů a matričních dokladů do češtiny. (ideálně Argentina, Peru, příp. jiná oblast - téma lze zadat mezi více studentů
 • Výrazové prostředky terminativnosti v češtině a španělštině v kontrastivní perspektivě.

 

JUDr. Mgr. Ivo Petrů, Ph.D.

 • Bezekvivalentní lexikum v rámci terminologie Nového občanského zákoníku a jeho překlad do francouzského jazyka.
 • Kodifikace francouzské právní terminologie v Québecu.

 

PhDr. Josef Prokop, Ph.D.

 • Život a dílo osobností pražské romanistiky. (téma pro vícero studentů, DP bude věnována vždy jedné konkrétní osobnosti)
 • Postava chlubivého vojáka ve španělském divadle 16. století.

 

Prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr.

 • Le rôle de la préface dans le roman épistolaire Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos.
 • La modernité du roman dialogué Le Neveu de Rameau de Diderot.
 • La vie et l’œuvre d’Eugène Billaudeau, lecteur français et auteurs des manuels de FLE à  Brno (1914–1948).

 

Dott. Fabio Ripamonti, Ph.D.

 • Bilingvismus a jeho vliv na jazykové interference v hovorové italštině u dětí z italsko-českých rodin žijících v Čechách. (Bc. Pamela Zampinová)