Stáže na Velvyslanectví ČR v Madridu - příjem žádostí

Nyní je ten správný čas požádat o stáž v akademickém roce 2019/2020.

Stáže jsou realizovány na politicko-ekonomickém úseku Velvyslanectví ČR v Madridu. Stážisté se tak mají možnost podílet na zpracování politicko-ekonomického zpravodajství, účastnit se jednání se španělskými partnery a odborných seminářů a konferencí, zapojit se do příprav jednání a pracovních cest velvyslance a diplomatických pracovníků, spolupracovat na realizaci projektů ekonomické diplomacie a kulturních akcí, jakož i na prezentaci aktivit ambasády na webu a sociálních sítích.

Komu jsou stáže určeny: studentům vysokých škol v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu a absolventům bakalářského nebo magisterského studia nejpozději do jednoho roku po jeho ukončení

Jazykové požadavky:  španělština a angličtina na úrovni alespoň B2, výborná znalost češtiny slovem i písmem

Délka stáže: 2-6 měsíců

Termín pro podání žádosti o stáž: nejméně 8 týdnů před předpokládaným zahájením stáže

Postup pro podání žádosti o stáž:

Zájemce o stáž zašle na madrid@embassy.mzv.cz strukturovaný životopis a motivační dopis obsahující termín a délku stáže;

Velvyslanectví zaslané dokumenty vyhodnotí, a pokud navrhovanou stáž shledá jako logisticky a časově možnou a obsahově přínosnou, vyzve uchazeče k dodání následujících dokumentů:

  • Žádost o studijní stáž (DOC, 29 KB)
  • Kopie občanského průkazu/pasu se souhlasem s pořízením kopie
  • Výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
  • Potvrzení o studiu
  • Motivační dopis
  • Strukturovaný životopis
  • Prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti (DOC, 25 KB)
  • Osvědčení fyzické osoby pro stupeň prověření "D", "T" nebo "PT", je-li jeho držitelem
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů (DOC, 25 KB)

 

V případě schválení stáže podepíše velvyslanectví se stážistou Dohodu o stáži.  Na jejím základě též po jejím ukončení velvyslanectví stáž vyhodnotí a vydá stážistovi Potvrzení o absolvování stáže.

Ohledně možnosti uznání stáže do studia a čerpání finančního příspěvku doporučujeme zájemcům obrátit se na příslušné oddělení své fakulty.