Ústav bohemistiky

Vítáme Vás na stránkách Ústavu bohemistiky FF JU! 

 

Ústav bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity je na základě svých vědeckých výsledků považován za prestižní bohemistické pracoviště. Personální zázemí ústavu garantuje svým studentům kvalitní vzdělání ve vyučovaných oborech.   

Od akademického roku 2020/2021 bude Ústav bohemistiky přijímat uchazeče do nově akreditovaných studijních programů.  Pokud u nás chcete  studovat, podívejte se na informace pro uchazeče.

V současné době máme také akreditovány bakalářské programy Bohemistika a dvouoborové studium Bohemistika, magisterské navazující programy Bohemistika a Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školydoktorský studijní obor Český jazyk a doktorský studijní obor Dějiny novější české literatury

Pracoviště podporuje své studenty ve studentských aktivitách a umožňuje jim podílet se na významných vědeckých úkolech ÚBO FF JU. Nabízí jim také možnost strávit část studia v zahraničí na některé z partnerských univerzit ÚBO FF JU (Glasgow, Vídeň, Drážďany, Berlín, Opole, Krakov, Padova, Sofie…)

 

 

  • Ve spolupráci s PF JU se podílí na přípravě učitelů českého jazyka a literatury pro ZŠ.

 

 

  • Ústav bohemistiky nabízí také možnost studovat češtinu pro cizince (czech language for foreign students)

 

 !!!! UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY !!!

Milé studentky, milí studenti, 
 
vzhledem k současné situaci je sice omezena standardní výuka, neznamená to však, že pro vás jako učitelé nejsme k dispozici a že by nebylo možné pokračovat ve studiu jinými prostředky a způsoby. Prostřednictvím mailu a moodlu se pokusíme tvořit náhradní program, prosíme v tomto ohledu o spolupráci a zodpovědné plnění úkolů. Administrativní stránku studia lze mailem konzultovat s paní sekretářkou Beranovou.

 

SLEDUJTE NÁS NOVĚ I NA FACEBOOKU!  


 

 

 

Novinky

There are currently no items in this folder.