Rigorózní řízení

  • Ústav bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je oprávněn přiznávat na základě obhájené rigorózní práce a vykonané státní rigorózní zkoušky titul doktor filozofie (PhDr.).
 
  • Státní rigorózní zkouška má ústní formu a skládá se z obhajoby rigorózní práce, z rigorózní zkoušky z oboru a z rigorózní zkoušky zaměřené na metodologii, teoretické a filozofické aspekty oboru. Ke státní rigorózní zkoušce předloží uchazeč soupis prostudované odborné literatury.

 

📃 Řád rigorózního řízení na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

Kontakt

Mgr. Martina Halamová, Ph.D. e-mail

tel.: 387 774 847