Okruhy ke státním závěrečným zkouškám

BOHEMISTIKA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM JEDNOOBOROVÉ (UBO/QZB1; UBO/QZB2)
OKRUHY OTÁZEK K BAKALÁŘSKÉ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE pro jednooborové bakalářské studium: BOHEMISTIKA (UBO/QZB1; UBO/QZB2)
BOHEMISTIKA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (JEDNOOBOROVÉ A DVOUOBOROVÉ)
OKRUHY OTÁZEK K BAKALÁŘSKÉ STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE z literární historie, teorie a lingvistiky
BOHEMISTIKA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (JEDNOOBOROVÉ A DVOUOBOROVÉ)
Okruhy ke SZZ pro Jednooborové navazující mgr. studium: BOHEMISTIKA
BOHEMISTIKA NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM (UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY)
Okruhy ke SZZ pro navazující mgr. učitelské studium: Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ.

MENU