Pro studenty

Studijní plány
Opatření děkana č. 12/2018
postup při zadávání, zpracování a hodnocení DP a BP na FF JU v ČB
Opatřední rektora č. R156
zveřejňování disertačních, diplomových, bakalářských a rigorózních prací studentů JU
Požadavky na bakalářské a magisterské práce
Nařízení ředitele Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, kterým se upravují minimální rozsah diplomových a bakalářských prací a specifické požadavky na jejich obsah a formu
Seznam nabízených témat BP a DP na Ústavu bohemistiky
(od LS 2018/2019)
Okruhy ke státním závěrečným zkouškám
Studijní materiály
Knihovna Ústavu bohemistiky
FORMULÁŘE vztahující se ke studiu (potvrzení o praxi)

MENU