Publikační činnost

Kvalifikační práce:

 • ...neb se připozdívá… Proměna estetické normy na přelomu 40. a 50. let. FF MU Brno, 1997, 350 s.

 

Knižní monografie:

 • Dějiny "nové" moderny 3. Věk horizontál. Česká literatura v letech 1935–1947. Praha, Academia 2017, 834 s. (spoluautoři Petr A. Bílek – Jiří Brabec – Veronika Broučková – Libuše Heczková – Vladimír Papoušek /vedoucí autorského týmu/ – Josef Vojvodík – Jan Wiendl)
 • Dějiny nové moderny 2. Lomy vertikál. Česká literatura v letech 1924–1934. Praha, Academia 2014, 622 s. (spoluautoři Petr A. Bílek – Jiří Brabec – Veronika Broučková – Libuše Heczková – Vladimír Papoušek /vedoucí autorského týmu/ – Josef Vojvodík – Jan Wiendl)
 • Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923. Praha, Academia 2010, 628 s. (spoluautoři Petr A. Bílek – Jiří Brabec – Veronika Broučková – Libuše Heczková – Vladimír Papoušek /vedoucí autorského týmu/ – Josef Vojvodík – Jan Wiendl)
 • Souvislosti labyrintu. Kodifikace ideologicko-estetické normy v české literatuře 50. let 20. století. Praha, Akropolis 2009, 604 s.
 • Tíseň tmy aneb Halasovské interpretace po roce 1948. Praha, Akropolis 2005, 472 s.
 • Z každého z nás postupem let něco zmizí. Praha-Jinočany, H&H 2005, 56 s. (spoluautor J. Kolář).
 • Ideologie a paměť. Literatura a instituce na přelomu 40. a 50. let 20. století. Praha-Jinočany, H&H 2003, 360 s.


 

Umělecké publikace

 • Architektura paměti. Pelhřimov, NTP 2006, 60 s.

 

Kapitola v knize:

 • Všednosti psa (ve verších Jiřího Koláře a Miroslava Holuba). In: Hrabal, Jiří (ed.): Polidštěné zvíře. Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře. Olomouc, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 2017, s. 107-128.
 • Nacionalita a internacionalita v poezii Milana Kundery z počátku 50. let 20. století. In: Skalický, David – Bauer, Michal – Brdek, Zdeněk – Papoušek, Vladimír (eds.): Jazyky reprezentace 2. Praha, Akropolis 2014, s. 170-224.
 • Fragmenty horizontu. Formování Skupiny Ra a umělecká tvorba jejích členů. In: Bauer, Michal (ed.): Automatická madona. Antologie Skupiny Ra. Praha, Akropolis 2012, s. 5-69.
 • II. sjezd SČSS jako trojí typ reprezentace. In: Veberová, Veronika – Bílek, Petr A. – Papoušek, Vladimír – Skalický, David (eds.): Jazyky reprezentace. Praha, Akropolis 2012, s. 103-114.
 • Úzkost spoluviny. II. sjezd SČSS jako pokus o vzdor vůči moci. In: Bauer, Michal (ed.): II. sjezd Svazu československých spisovatelů 22.–29. 4. 1956. Svazek I (protokol). Praha, Akropolis 2011, s. 7-32. Též in: Britské listy, 21. 4. 2011, http://blisty.cz/art/58279.html.
 • Proletarian art. In: Bílek, Petr A. – Vojvodík, Josef – Wiendl, Jan (eds.): A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde. Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of the Art 1908–1958. Prague, Faculty of Arts, Charles University, and TOGGA Publishers Ltd. 2011, pp. 331-347.
 • Zone. In: Bílek, Petr A. – Vojvodík, Josef – Wiendl, Jan (eds.): A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde. Conceptions of Aesthetics and the Changing Faces of the Art 1908–1958. Prague, Faculty of Arts, Charles University, and TOGGA Publishers Ltd. 2011, pp. 433-439. 
 • Pásmo. In: Vojvodík, Josef – Wiendl, Jan: Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908–1958. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, a vydavatelství TOGGA 2011, s. 257-262.
 • Proletářské umění. In: Vojvodík, Josef – Wiendl, Jan: Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a proměny uměleckých postupů v letech 1908–1958. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, a vydavatelství TOGGA 2011, s. 263-277.
 • Přebývání v petrkovském světě. In: Hommage à Bohuslav Reynek. Kroměříž – České Budějovice, Muzeum Kroměřížska – Nakladatelství galerie Měsíc ve dne 2011, s. 9-10.
 • Beseda o současném stavu naší prózy. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek I. A – O. Praha, Academia 2011, s. 149.
 • Beseda spisovatelů s tělovýchovnými pracovníky. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek I. A – O. Praha, Academia 2011, s. 149-150.
 • Celostátní konference o české dětské literatuře. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek I. A – O. Praha, Academia 2011, s. 173-174.
 • Celostátní konference o poezii. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek I. A – O. Praha, Academia 2011, s. 175-176.
 • Celostátní konference o současných úkolech socialistické umělecké kritiky. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek I. A – O. Praha, Academia 2011, s. 176-177.
 • Celostátní konference O životě a díle S. K. Neumanna. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek I. A – O. Praha, Academia 2011, s. 178-179.
 • Celostátní konference Svazu československých spisovatelů. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek I. A – O. Praha, Academia 2011, s. 182-183.
 • Celostátní pracovní konference o díle Jiřího Wolkera. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek I. A – O. Praha, Academia 2011, s. 183-184.
 • Devátá schůze pléna ÚV SČSS. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek I. A – O. Praha, Academia 2011, s. 247.
 • Diskuse redakčního kruhu časopisu Tvář s mladými autory. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek I. A – O. Praha, Academia 2011, s. 252-254.
 • Druhá celostátní konference Svazu československých spisovatelů. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek I. A – O. Praha, Academia 2011, s. 271-273.
 • Druhá schůze pléna Ústředního výboru Svazu československých spisovatelů. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek I. A – O. Praha, Academia 2011, s. 277-279.
 • Druhý sjezd Svazu československých spisovatelů. In: Knapík, Jiří -– Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a žživotním stylem v českých zemích 1948-–1967. Svazek I. A –- O. Praha, Academia 2011, s. 284-286.
 • Jednání představitelů spisovatelských organizací socialistických zemí Evropy. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek I. A – O. Praha, Academia 2011, s. 394-395.
 • Konference literárních vědců a kritiků. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek I. A – O. Praha, Academia 2011, s. 438-439.
 • Konference o díle Jana Nerudy. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek I. A – O. Praha, Academia 2011, s. 441-442.
 • Konference o próze. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek I. A – O. Praha, Academia 2011, s. 443-444.
 • Konference o překladatelské a jevištní interpretaci díla William Shakespeara. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek I. A – O. Praha, Academia 2011, s. 444-445.
 • Mezinárodní konference o díle Franze Kafky v Liblicích. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek I. A – O. Praha, Academia 2011, s. 550-552.
 • Mezinárodní sympozium prozaiků a kritiků. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek I. A – O. Praha, Academia 2011, s. 553-554.
 • Pátá schůze pléna Ústředního výboru SČSS. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek II. P – Ž. Praha, Academia 2011, s. 664-665.
 • Plenární zasedání začínajících autorů. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek II. P – Ž. Praha, Academia 2011, s. 683.
 • Plenární zasedání SČSS. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek II. P – Ž. Praha, Academia 2011, s. 683-684.
 • Plenární zasedání SČSS o poezii. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek II. P – Ž. Praha, Academia 2011, s. 684-685.
 • Pracovní konference Svazu československých spisovatelů. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek II. P – Ž. Praha, Academia 2011, s. 704-705.
 • Rozšířené plenární zasedání sekce kritiků SČSS. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek II. P – Ž. Praha, Academia 2011, s. 788-789.
 • Schůze prozaiků a kritiků. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek II. P – Ž. Praha, Academia 2011, s. 818-819.
 • Schůze předsednictva a pléna ÚV SČSS (k románu Zbabělci). In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek II. P – Ž. Praha, Academia 2011, s. 819-820.
 • Svaz československých spisovatelů. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek II. P – Ž. Praha, Academia 2011, s. 893-895 (spoluautor Jiří Knapík).
 • Sympozium Člověk proti zkáze. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek II. P – Ž. Praha, Academia 2011, s. 909-910.
 • Sympozium o marxistické kritice. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek II. P – Ž. Praha, Academia 2011, s. 910-911.
 • Sympozium Zdroje moderní prózy. In: Knapík, Jiří – Franc, Martin a kol.: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Svazek II. P – Ž. Praha, Academia 2011, s. 911-912.
 • Vertikály křehkosti. In: Škoch, Jiří – Reynek, Bohuslav: Pastýř osamělých výší. České Budějovice, Měsíc ve dne a Fraktál 2009, s.  3-4
 • Josef Kainar. In: Arnold, Heinz Ludwig (Hg.): Kindlers Literatur Lexikon. Band 8. Stuttgart-Weimar, Verlag J. B. Metzler 2009, 3., völlig neu bearbeitete Auflage, s. 570-571
 • Ludvík Kundera. In: Arnold, Heinz Ludwig (Hg.): Kindlers Literatur Lexikon. Band 9. Stuttgart-Weimar, Verlag J. B. Metzler 2009, 3., völlig neu bearbeitete Auflage, s. 495-496
 • Arnošt Lustig. In: Arnold, Heinz Ludwig (Hg.): Kindlers Literatur Lexikon. Band 10. Stuttgart-Weimar, Verlag J. B. Metzler 2009, 3., völlig neu bearbeitete Auflage, s. 382-383 (spoluautoři Rudolf Iltis a Hans Gaertner)
 • Fragmenty, torza, úryvky. In: Lorenc, Zdeněk: Kontinent nikoho. Praha, Concordia 2008, s. 113-121 (+ Ediční poznámka, s. 122-126)
 • Literatúra je jediná nesmrtelnosť človeka. In: Lustig, A., Odpovede. Bratislava, SNM - Múzeum židovskej kultúry 2007, s. 41-58.
 • Úvodem. In: Bauer, Michal (ed.): Jan Čep ve vzpomínkách své rodiny. Praha, Torst 2007, s. 7-9.
 • Nejkřehčí linky tajemství. In: Bauer, Michal (ed.): Jan Čep ve vzpomínkách své rodiny. Praha, Torst 2007, s. 179-213.
 • Rozloučení (a setkávání) + Rodokmen Jana Čepa, Sourozenci Jana Čepa a další doprovodné texty. In: Bauer, Michal (ed.): Jan Čep ve vzpomínkách své rodiny. Praha, Torst 2007, s. 214-225.
 • Ani zapomenout, ani odpustit. In: Lustig, A., Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou. Praha, Nakladatelství Andrej Šťastný 2003, s. 131-155 (a Ediční poznámka, s. 156-158).
 • Surrealismus ve stínu romantismu. In: Lorenc, Z., Nocležna pro romantismy. Praha, Anthropos 2001, s. 9-15.
 • Zpěv svobody Zdeňka Lorence v tíživé době. In: Lorenc, Z., Pít z kterékoliv strany. Olomouc, Periplum 2001, s. 83-87.
 • Odvaha k paměti: válka jako nejdůležitější zkušenost člověka 20. století. In: Lustig, A., Eseje. Praha-Jinočany, H&H 2001, s. 173-219; 2. vydání Praha-Jinočany H&H 2001, s. 173-219.
 • Literatura je jediná nesmrtelnost člověka. In: Lustig, A., Odpovědi. Praha-Jinočany, H&H 2000, s. 53-77; 2. vydání Praha-Jinočany, H&H 2001, s. 53-77; 3. vydání Praha, Prostor 2003, s. 53-76 (spoluautor A. Lustig).
 • I tma může vrhat stín. In: Lustig, A., Tma nemá stín. Praha, Hynek 2000, s. 195-204.
 • František Nechvátal. In: Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2, M - Ž. Praha, Brána, ÚČL AV ČR a Knižní klub 1998, s. 100-102.
 • Jan Noha. In: Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2. M - Ž. Praha, Brána ÚČL AV ČR a Knižní klub 1998, s. 126-127.

 

Vědecké studie:

 • Poezie Milana Kundery v Mladých arších ve 40. letech 20. století. In: Bílek, Petr A. – Nagy, Ladislav – Skalický, David (eds.): „Vše rozpadá se, střed se zevnitř hroutí“: Lomy, vertikály, refrakce. České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2017, s. 69-83.
 • Halasova a Seifertova Božena Němcová. In: Faktorová, Veronika – Pácalová, Jana – Urválková, Zuzana (eds.): Víno, ženy, zpěv. V(d)ěčné téma literárních dějin. Studie z literatury ad honorem Dalibor Tureček. České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Episteme) 2017, s. 241-251.
 • Jméno, jež sluncem začíná, jméno soudruha Stalina. Prvky normativnosti v české poezii přelomu 40. a 50. let 20. století. Tvar 28, 2017, č. 19, s. 5-6.
 • Une mainmise du pouvoir sur les lettres et les arts en Tchécoslovaquie : l'œuvre d'Alois Jirásek « réactualisée » après février 1948. Slovo. Revue du Centre de Recherches Europes-Eurasie – CREE. Vol. 41-42. Les héritages culturels du XIX ͤ siècle sous les régimes communistes. Paris, INALCO 2013, s. 15-55.
 •  
 • Fantaskní realita Zdeňka Lorence. Slovo a smysl - Word & Sense 10, 2013, č. 19, s. 99-112.
 • Italie Josefa Hory. Jihočeský sborník historický 81, 2012, č. Suppl. 4, s. 459-465.
 • Experiment a 50. léta. Bohemica Olomucensia – Symposiana 2, 2010, č. 1, s. 169-184.
 • Intelektuál a iluze aneb Návrat André Gida. Mezinárodní politika 34, 2010, č. 8, s. 19-22.
 • II. sjezd Svazu československých spisovatelů 22.–29. 4. 1956. Aluze 13, 2010, č. 3, s. 96-106; http://www.aluze.cz/2010_03/12_archivalie_bauer.php 
 • L´ironie comme mode de polémique et défi au vide dans les écrits de jeunesse de Kundera (1945 – 1970). In: Thirouin, Marie-Odile – Boyer-Weinmann, Martine (eds.): Désaccords parfaits. La réception paradoxale de l´œuvre de Milan Kundera. Grenoble, Ellug 2009, s. 101-130.
 • Re-prezentace "národního hrdiny": obraz Julia Fučíka v české literární vědě na počátku padesátých let (se zaměřením na fučíkovskou konferenci 10. září 1953). Slovo a smysl - Word & Sense 5, 2008, č. 9-10, s. 326-337.
 • A Story of Evil May Lead to Good. Welcome To The Heart Of Europe 15, 2008, č. 6, s. 26-29 (další vydání v němčině, francouzštině, ruštině, španělštině a češtině).
 • "Nikdo si neuvědomoval, v čem žijeme." A2 4, 2008, č. 6, s. 19.
 • Rozhovory o nutnosti svobody a lidské důstojnosti: válka odkrývá to nejnelidštější v člověku a zároveň vynáší na povrch nejlepší lidské vlastnosti. In: Košnarová, Veronika (ed.): V průsečíku pohledů. Sborník k 75. narozeninám Aleše Hamana. České Budějovice, FF JU a Tomáš Halama 2007, s. 41-52.
 • Jan Čep jako básník paměti. In: Chrobák, Jakub - Kotrla, Pavel - Malina, Dalibor (edd.): Osobnost Mojmíra Trávníčka v české literatuře. Sborník příspěvků z literární konference. Vsetín, nakladatelství Dalibor Malina 2007, s. 11-15.
 • Norma poezie. Slovo a smysl - Word & Sense 4, 2007, č. 7, s. 139-162.
 • Hry severských autorů inscenované v Národním divadle v letech 1881-1923. Slovo a smysl - Word & Sense 4, 2007, č. 7, s. 322-328.
 • Début des polémiques de Václav Havel avec la norme esthético-idéologique du régime totalitaire dans les années 1950. In: Burda, Milan (éd.): La politique et la poétique dans l´œuvre de Václav Havel. Numéro hors série de Slavica Occitania. Specimina Slavica Tolosana - XIII. Toulouse, Slavica Occitania 2007, s. 115-124.
 • 50. léta jako období intenzivního mocenského tlaku. Literatura určená k likvidaci III. Praha, Obec spisovatelů 2006, s. 7-17.
 • Jak se ospravedlňuje totalita. Literární noviny, 2006, roč. 17, č. 46, s. 1, 8.
 • Poznámky k recepci Halasovy tvorby na přelomu 40. a 50. let. In Literatura určená k likvidaci II Praha: Obec spisovatelů, 2006. s. 7-14.
 • Zum Rezeptionswandel der Lyrik von František Halas in den 1940er und 1950er Jahren. In Kliems, A., Rassloff, U., Zajac, P. (hg.): Sozialistischer Realismus Berlín: Frank und Timme GmbH Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2006. s. 103-108.
 • Jan Zahradníček v době kolektivní paměti. In: Kubíček, T., Wiendl, J. (eds.), Víra a výraz. Sborník z konference "…bývalo u mne zotvíráno…". Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století. Brno, Host 2005, s. 53-66.
 • Ediční problémy Josefa Škvoreckého v šedesátých letech. In: Kupcová, H., Přibáň, M. (eds.), Škvorecký 80. Praha, Literární akademie 2005, s. 129-139.
 • Rozhlasová anketa "Proč mám rád venkov". In: Navrátil, I. (ed.), Ruralismus, jeho kořeny a dědictví. Osobnosti - díla - ideje. Semily, Státní okresní archiv Semily 2005, s. 169-171 a 273.
 • Akcija "Irasek". Homo bohemicus 11, 2004, č. 2, s. 19-27.
 • Membra disiecta kolem Aloyse Skoumala. In: Blümlová, D. (ed.), Aloys Skoumal (1904-1988) v průsečíku cest české kultury 20. století. České Budějovice - Pelhřimov, JU - NTP 2004, s. 75-97.
 • Perzekuce křesťansky orientovaných autorů v 50. letech 20. století. In: Literatura určená k likvidaci. Praha, Obec spisovatelů 2004, s. 39-59.
 • Totalitní režim a smích v literatuře. In: Gilk, E. (ed.), Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. Boskovice, ALBERT 2004, s. 70-76.
 • Marný pokus Zdeňka Němečka o nalezení smíru a pokoje na zemi i v duši. In: Mertlíková, O. (ed.), Legionář, diplomat a spisovatel Zdeněk Němeček. Jaroměř, Městské muzeum v Jaroměři 2004, s. 11-15.
 • Obraz J. A. Komenského v domácí a exilové žurnalistice po únoru 1948. In: Morava viděna z vnějšku. Moravia from World Perspective. 22. výroční světový kongres Čs. společnosti pro vědy a umění. 22th World Congress of Czechoslovak Society of Arts and Sciences. 26. 6. - 4. 7. 2004. Olomouc, Univerzita Palackého 2004, s. 76.
 • Loučení s Halasem. Tvar 15, 2004, č. 19, s. 14-15.
 • Otta Mizera aneb Svoboda k sebevraždě. Poznámky k Mizerovým deníkovým záznamům z roku 1938. Tvar 15, 2004, č. 5, s. 1 a 4-5.
 • Image of the United States of America in Texts of Miroslav Holub from the 1960s. In: 2003 SVU North American Conference. The Czech and Slovak Presence in North America: A Retrospective Look and Future Perspectives. Cedar Rapids 2003, s. 23.
 • Poznámky ke Štollově recepci Halasova básnického světa na počátku 50. let. In: Bauer, M., Šťástka, V. (eds.), Reflexe baroka v české literatuře XX. století. České Budějovice, JU 2003, s. 131-144.
 • Fuksovy povídkové juvenilie: od Kchonyho cesty do světa k Mým černovlasým bratrům. Tvar 14, 2003, č. 15, s. 16-18.
 • Obraz Spojených států amerických v textech Miroslava Holuba z 60. let 20. století. Tvar 14, 2003, č. 15, s. 6-7.
 • Diskuse o básních Milana Kundery v kroužku začínajících autorů v roce 1952. Tvar 14, 2003, č. 14, s. 18-19.
 • Seifertovy memoáry v nakladatelství Československý spisovatel. Tvar 14, 2003, č. 6, s. 14-15.
 • Reflexe cizojazyčné literatury na schůzích literárního odboru Umělecké besedy v letech 1863-1913. Estetika 38, 2002, č. 2-4, s. 359-370.
 • Prozaické torzo Zdeňka Lorence z 90. let 20. století: na pomezí romantického a existenciálního surrealismu. In: Bauer, M. (ed.), Česká próza 90. let 20. století. České Budějovice, JU a Obec spisovatelů 2002, s. 67-83.
 • Reflexe textů Jarmily Glazarové poúnorovým exilem. In: Jarmila Glazarová 1901-2001. Staré Hrady, Osvětová beseda 2002, s. 61-70.
 • Neznámé texty Zdeňka Lorence z 1. poloviny 40. let 20. století. In: 21. výroční světový kongres Československé společnosti pro vědy a umění. Plzeň 2002, s. 28-29.
 • V pozůstalosti Zdeňka Lorence… Edice Tvary, sv. 6, s. 3. In: Tvar 13, 2002, č. 6.
 • Projednávání záležitostí křesťansky orientovaných autorů v SČSS v průběhu 50. let. Tvar 13, 2002, č. 3, s. 6-7.
 • Konstanty, varianty a proměny estetické normy na přelomu 40. a 50. let 20. století. Balowski, M. - Svoboda J. (eds.), Český jazyk a literatura na sklonku XX. století. Walbrzych, WPWSZ 2001, s. 259-267.
 • Milada Součková a její reflexe české a slovenské literatury 2. poloviny 20. století z amerického exilu. In: Bauer, M. (ed.), Neznámý člověk Milada Součková.. Praha, ÚČL AV ČR 2001, s. 89-103.
 • Představitelé katolické literatury v počátku komunistické totality. In: Fiala, P. - Hanuš, J. (eds.), Katolická církev a totalitarismus v českých zemích. 2001. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2001, s. 85-96.
 • Paměť jako dokument - memoárová literatura o přelomu 40. a 50. let. Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 38, 2001, č. 3, s. 8-9.
 • Roztrhané panenky. Aluze 5, 2001, č. 1, s. 169-195. (Též in: Ludvík K. 22. 3. 1920. Ludvík K. Velké Opatovice, Antonín Krejčíř 2010, s. 5-29)
 • Příprava vydání románu Pan Theodor Mundstock od Ladislava Fukse. Tvar 12, 2001, č. 20, s. 14-15; č. 21, s. 14-15.
 • K textu Zdeňka Lorence Až budou naše prsa jako zem. Tvar 12, 2001, č. 17, s. 13.
 • Jiří Kolář: Očitý svědek v zemi mrtvých/Očitý svědek ze země mrtvých. Tvar 12, 2001, č. 14, s. 6-7.
 • Jednání o publikačních možnostech mladých autorů na schůzi dne 12. 2. 1965. Tvar 12, 2001, č. 13, s. 14-15.
 • Příprava jednotlivých vydání básnických knih Milada Kundery v nakladatelství Československý spisovatel. Tvar 12, 2001, č. 11, s. 14-15.
 • Pokusy o oficiální vydávání knih Jana Zahradníčka v nakladatelství Československý spisovatel ve druhé polovině 60. let. Tvar 12, 2001, č. 10, s. 5.
 • "Nebezpečný" Karel Čapek. Tvar 12, 2001, č. 8, s. 1, 4 - 5.
 • Změny v nakladatelství Československý spisovatel v roce 1959. Tvar 12, 2001, č. 7, s. 14-15.
 • Toyen aneb Surrealismus, toť slovem - Poesie. Tvar 12, 2001, č. 6, s. 6-7.
 • Projednávání účasti Jana Skácela na školení začínajících autorů v roce 1951. Tvar 12, 2001, č. 2, s. 16.
 • The Portrayal of the US in Miroslav Holub´s Writing from the 1960s. http://www.svu2000.org/conferences/papers.htm
 • 1948: From Socialism to Socialism. Czech Literature and the Party. In: Pynsent, Robert B. (ed.), The Phoney Peace. London, SSEES, University od London 2000, p. 477-484.
 • Milan Kundera pod dvěma tyraniemi. In: Jak reflektujeme českou literaturu vzniklou v zahraničí. Praha, Obec spisovatelů 2000, s. 89-107.
 • Projednávání členství Zdeňka Kalisty v Syndikátu českých spisovatelů v roce 1948. In: Zdeněk Kalista a kulturní historie. Semily, Státní okresní archiv 2000, s. 95-102.
 • Příprava V. sjezdu SČSS a základě jednání vedení sekretariátu SČSS v letech 1968-69. In: "Zlatá šedesátá" - Česká literatura, kultura a společnost v letech tání, kolotání a … zklamání. Praha, ÚČL AV ČR 2000, s. 112-120.
 • Publikační možnosti Nikolaje Terleckého v rakouském exilu a pokusy o jeho rehabilitaci v roce 1968. Tvar 11, 2000, č. 20, s. 14-15; č. 21, s. 14-15.
 • Trägerův lektorský posudek Zbabělců z roku 1957 a jednání o vydání tohoto románu v němčině v letech 1959-1963. Tvar 11, 2000, č. 19, s. 14-15.
 • Spisy českých autorů vydávané v 90. letech 20. století. Tvar 11, 2000, č. 17, s. 12-13.
 • Zpráva o zájezdu tzv. studijní delegace SČSS do Sovětského svazu ve dnech 1. - 15. prosince 1955. Tvar 11, 2000, č. 14, s. 14-15.
 • Zbabělci v lednu 1959. Edice Tvary, sv. 13 a 14, 64 s. In: Tvar 11, 2000, č. 13 a 14.
 • Zpráva Jiřího Taufera o činnosti HSTD v roce 1962. Tvar 11, 2000, č. 12, s. 14-15.
 • Žádosti Marie Zahradníčkové o propuštění Jana Zahradníčka a další jednání o katolických autorech v letech 1956 a 1957. Tvar 11, 2000, č. 11, s. 14-15.
 • Zásahy HSTD do periodik SČSS v letech 1955 a 1956 a protest předsednictva SČSS proti nim. Tvar 11, 2000, č. 9, s. 14-15.
 • Žádost o vyšetřování Jana Zahradníčka na svobodě v roce 1952. Tvar 11, 2000, č. 8, s. 6-7.
 • Diskuse o díle Karla Čapka na školení začínajících autorů na Dobříši v roce 1951. Tvar 11, 2000, č. 3, s. 14-15.
 • Milan Kundera, The Translator. http://www.ulb.ac.be/philo/cet/kunderapdf.html, 1999
 • Referát Jiřího Taufera na konferenci SČSS 22. 1. 1950. Česká literatura 47, 1999, č. 3, s. 299-318.
 • Krátkodobé pobyty našich oficiálně publikujících spisovatelů v zahraničí v letech 1948-1953. Estetika 36, 1999, č. 1-3, s. 143-150.
 • Soudní řízení s V. E. Coufalem a skupinou EMNA. Tvar 10, 1999, č. 20, s. 14-15.
 • Almanachy roku 1940. 1 - 3. Tvar 10, 1999, č. 19, s. 24; č. 20, s. 24; č. 21, s. 24.
 • Jednání SČS o činnosti Fedora Soldana za okupace. Tvar 10, 1999, č. 19, s. 14-15.
 • Literární aktivismus v roce 1945. Tvar 10, 1999, č. 18, s. 14-15.
 • Časopis Řád a jeho obhajoba v roce 1945. Tvar 10, 1999, č. 17, s. 14-15.
 • J. Weil a K. J. Beneš, dva problémoví spisovatelé. Tvar 10, 1999, č. 16, s. 14-15.
 • Přeměna Syndikátu českých spisovatelů ve Svaz československých spisovatelů. Tvar 10, 1999, č. 9, s. 12-13.
 • Od Února k Novému životu. Pokus mladých spisovatelů o založení vlastního časopisu v roce 1948. Tvar 10, 1999, č. 6, s. 12-13.
 • Jednání komisí a výborů Syndikátu českých spisovatelů o členství křesťansky orientovaných autorů v SČS v letech 1947-48 a jejich vylučování z této organizace. Česká literatura 46, 1998, č. 6, s. 621-630. Též in: Valouch, F., Fiala, J. (eds.), Konference o díle Jana Čepa. Olomouc, DANAL 1999, s. 96-103.
 • Konference mladých českých spisovatelů - jeden z mezníků naší literatury ve druhé polovině 40. let. In: Rok 1947. Česká literatura, kultura a společnost v období 1945-1948. Praha, ÚČL AV ČR 1998, s. 78-93. Též in Tvar 9, 1998, č. 14, s. 1 a 4-5.
 • Vyloučení Josefa Hiršala z SČSS v roce 1949. Tvar 9, 1998, č. 19, s. 16.
 • O české poezii posledních šedesáti let přístupem literárněhistorickým i interpretačním. Tvar 9, 1998, č. 18, s. 6.
 • Spory o časopis Květen v letech 1957 a 1959. Edice Tvary, sv. 14, 32 s. In: Tvar 9, 1998, č. 14.
 • Nedokonalost paměti. Tvar 9, 1998, č. 14, s. 3.
 • Druhý pól zobrazení Jana Husa v německy psané literatuře: na příkladu románu Oskara Wöhrleho Jan Hus. Der letzte Tag a Josefa Mühlbergera Hus im Konzil. Tvar 9, 1998, č. 14, s. 6-7.
 • Jednání komisí a výborů Syndikátu českých spisovatelů o členství Jana Čepa a dalších křesťansky orientovaných autorů v SČS v letech 1947-48 a jejich vylučování z této organizace. Tvar 9, 1998, č. 14, s. 10-11.
 • Tři dopisy o kauze Jakub Deml. Tvar 9, 1998, č. 14, s. 11.
 • Mystifikátor Milan Kundera. Tvar 9, 1998, č. 14, s. 12-13.
 • Mladý Ivan Klíma. Tvar 9, 1998, č. 14, s. 14-15.
 • Rok 1948: Od socialismu k socialismu. (Česká literatura jako nositelka iluzí i oběť ztrát). Tvar 9, 1998, č. 14, s. 16.
 • Polemiky o existenci a udělování titulu národní umělec 1945-48. Tvar 9, 1998, č. 14, s. 17.
 • Okamžiky. Tvar 9, 1998, č. 14, s. 24.
 • Překladatelská činnost Milana Kundery na přelomu 40. a 50. let. Tvar 9, 1998, č. 5, s. 6-7. Rozšířená stejnojmenná verze in: Dvořák, J., Mlsová, N. (eds.), Neznámí (autoři) - neznámé (texty). Hradec Králové, Gaudeamus 1999, s. 227-248.
 • Jaroslav Durych - spisovatel fašistický? In: Bloudění časem a prostorem - Jaroslav Durych známý i neznámý. Praha - Hradec Králové, Obec spisovatelů - Gaudeamus 1997, s. 349-375.
 • Jiráskovská akce. Tvar 8, 1997, č. 16, s. 10-11.
 • Básník tajemství a pokory. Tvar 8, 1997, č. 13, s. 4-5.
 • První kroky poúnorového režimu v ediční činnosti. Tvar 8, 1997, č. 10, s. 11.
 • Interpretace Ortenovy poezie českou literární kritikou 40. a 50. let. Edice Tvary, sv. 6, 32 s. In: Tvar 8, 1997, č. 6.
 • Fučíkův odznak. Tvar 8, 1997, č. 6, s. 6-7.
 • O interpretaci a recepci literatury v současnosti. Tvar 8, 1997, č. 3, s. 1 a 4.
 • Proměna recepce díla Františka Halase na přelomu 40. a 50. let. Edice Tvary, sv. 15, 32 s. In: Tvar 7, 1996, č. 16.
 • Osudy nejvýznamnějších představitelů katolické literatury po druhé světové válce. Tvar 7, 1996, č. 5, s. 5-6.
 • Několik poznámek literárněhistorických aneb Zdeňka Nejedlého hlas rozumu. Tvar 6, 1995, č. 20, s. 12.
 • Květen a jeho lidé. Tvar 6, 1995, č. 15, s. 6.
 • Vztah vědy a umění v teoretických článcích Miroslava Holuba. In: Svozil, B. (ed.), Květen a jeho doba. Praha - Opava, ÚČL AV ČR-SU 1994, s. 32-35.
 • Poezie všedního dne a Skupina 42. Srovnání programových platforem obou seskupení. In: Pfeffer, V. (ed.), Česká literatura 1948-1956. Opava, Slezské muzeum - SU 1993, s. 92-96.

 

Edice:

 • Automatická madona. Antologie Skupiny Ra. Praha, Akropolis 2012, 764 s.
 • II. sjezd Svazu československých spisovatelů 22.–29. 4. 1956. Svazek I (protokol), svazek II (přílohy). Praha, Akropolis 2011, 656 a 212 s.
 • Zdeněk Lorenc: Kontinent nikoho. Praha, Concordia 2008, 130 s.
 • Tristan Tzara: Daroval jsem svou duši bílému kameni. Praha, Concordia 2007, 320 s.
 • Jan Čep ve vzpomínkách své rodiny. Praha, Torst 2007, 228 s.
 • Zdeněk Němeček: Zápisky z velké války r. 1914 - 1915. In: Mertlíková, O. (ed.), Legionář, diplomat a spisovatel Zdeněk Němeček. Jaroměř, Městské muzeum v Jaroměři 2004, s. 61-81.
 • Reflexe baroka v české literatuře XX. století. České Budějovice, JU 2003, 188 s. (spolueditor V. Šťástka).
 • Zdeněk Lorenc: Palčivá výčitka jako výkřik bubnu. Intelektuál 2003, č. 4, s. 43-47.
 • Zdeněk Lorenc: Tristan Tzara - život a dílo. Intelektuál 2003, č. 1, s. 52-61; č. 2, s. 56-65; č. 3, s. 59-69; č. 4, s. 49-59.
 • Tristan Tzara: …a vodopády vidíte? Intelektuál 2003, č. 1, s. 43-50.
 • Česká próza 90. let 20. století. České Budějovice, JU a Obec spisovatelů 2002, 180 s.
 • Konference mladých českých spisovatelů (Dobříš, 13. - 17. 3. 1948). Edice Tvary, sv. 17-18, 64 s. In: Tvar 13, 2002, č. 17 a 18.
 • Zdeněk Lorenc: Skládka. Edice Tvary, sv. 6, 32 s. In: Tvar 13, 2002, č. 6.
 • Neznámý člověk Milada Součková. Praha, ÚČL AV ČR 2001, 142 s.
 • Zdeněk Lorenc: Pít z kterékoliv strany. Olomouc, Periplum 2001, 90 s.
 • Roztrhané panenky. Aluze 5, 2001, č. 1, s. 171-195. (Též in: Ludvík K. 22. 3. 1920. Ludvík K. Velké Opatovice, Antonín Krejčíř 2010, s. 5-29.)
 • Zdeněk Lorenc: Až budou naše prsa jako zem. Nepochopitelný román (úryvky). Tvar 12, 2001, č. 17, s. 12-13.

 

Literární kritika:

 • Dvacet let dějin české literatury v literárních časopisech. Tvar 16, 2005, č. 1, s. 21.
 • Reynkovský Petrkov: žal, jenž se živým nezahojí. Tvar 15, 2004, č. 21, s. 8.
 • Putíkova moudrá torza. Tvar 15, 2004, č. 18, s. 20.
 • Bibliografie k padesátinám České literatury. Tvar 15, 2004, č. 11, s. 20.
 • Banality, banality. Tvar 15, 2004, č. 9, s. 7.
 • Toyen a knižní umění. Tvar 15, 2004, č. 1, s. 21.
 • Socialistický realismus ve výtvarném umění. Tvar 14, 2003, č. 18, s. 23.
 • Zapomenout na to, že byl člověk, že byl šťastný a jeho život měl smysl. Tvar 14, 2003, č. 14, s. 21.
 • František Halas korespondující. Tvar 13, 2002, č. 11, s. 20.
 • Na přechodu ke komunistické totalitě. Tvar 13, 2002, č. 10, s. 20.
 • Nesplnitelný úkol. Tvar 13, 2002, č. 8, s. 20.
 • Jan Zahradníček v České knižnici. Tvar 13, 2002, č. 3, s. 21.
 • Předposlední Poláček. Tvar 12, 2001, č. 19, s. 20.
 • Recenze odkládaná. Tvar 12, 2001, č. 11, s. 20-21.
 • Deníky a dopisy Franze Kafky. Tvar 12, 2001, č. 6, s. 22.
 • Kolářovy způsoby zachycení dějin bolesti a hravosti. Tvar 12, 2001, č. 5, s. 23.
 • Krásné zelené oči Arnošta Lustiga. Tvar 11, 2000, č. 21, s. 20.
 • Objemný durychovský svazek. Tvar 11, 2000, č. 17, s. 20-21.
 • Deníkové zápisky Čestmíra Jeřábka. Tvar 11, 2000, č. 16, s. 21.
 • Soudničky Karla Poláčka. Tvar 11, 2000, č. 12, s. 20-21.
 • Kunderův Halas. Tvar 11, 2000, č. 11, s. 10-11.
 • XV. a XVI. Šlépěje Jakuba Demla. Tvar 11, 2000, č. 9, s. 20-21.
 • Tři naivní monology Klímových staronových hrdinů. Tvar 11, 2000, č. 8, s. 10.
 • Stevenson jazykem Jana Čepa. Tvar 11, 2000, č. 7, s. 21.
 • Třetí Mikulášek. Tvar 11, 2000, č. 6, s. 21.
 • Putíkův Muž s břitvou. Tvar 11, 2000, č. 5, s. 21.
 • Prózy Ludvíka Kundery. Tvar 11, 2000, č. 4, s. 20-21.
 • Literární noviny nejen jako dokument. Tvar 11, 2000, č. 3, s. 20-21.
 • Tvůrce a jeho sestra Úzkost. Tvar 11, 2000, č. 2, s. 20-21.
 • V nakladatelství Host se patrně zbláznili… Tvar 11, 2000, č. 1, s. 20-21.
 • Jaroslav Putík o době kulatých čtverců. Tvar 10, 1999, č. 4, s. 20.
 • Miroslav Holub čili údolí neklidu: tentokráte ve znamení Sisyfa. Tvar 10, 1999, č. 3, s. 20.
 • Křižování země aneb Těšící se i truchlící Jakub Deml. Tvar 10, 1999, č. 2, s. 20-21.
 • Životy beznadějných. Tvar 10, 1999, č. 1, s. 22-23.
 • Jugo: Demlovy dopisy Marii Rose Junové. Tvar 10, 1999, č. 21, s. 20.
 • Stand Clear of the Gates podle Ivana Jelínka. Tvar 10, 1999, č. 20, s. 20.
 • Noc a naděje, noc a beznaděj. Tvar 10, 1999, č. 19, s. 20.
 • Ivan Blatný v próze, dopisech a vzpomínkách. Tvar 10, 1999, č. 18, s. 20-21.
 • Surrealistovy realistické hry. Tvar 10, 1999, č. 17, s. 20-21.
 • Když píše knihu novinář. Jih 3, 1999, č. 13, s. 14.
 • Dřevorubecké pohádky. Jih 3, 1999, č. 20, s. 12-13.
 • Snebevzetí slova podle Marie Langerové. Tvar 10, 1999, č. 16, s. 21.
 • Česno. Tvar 10, 1999, č. 14, s. 20.
 • Nine Below Zero v literatuře aneb Sherwood Anderson podle Jana Čepa. Tvar 10, 1999, č. 13, s. 21.
 • Čtrnácté Šlépěje Jakuba Demla. Tvar 10, 1999, č. 12 s. 20.
 • Úvahy nad sborníkem Bítov ´98. Tvar 10, 1999, č. 12, s. 7.
 • Úzkost jako emocionální únik člověka 20. století. Tvar 10, 1999, č. 11, s. 20.
 • S. K. Neumann očima své druhé ženy. Tvar 10, 1999, č. 10, s. 20.
 • Demlovy poslední verše. Tvar 10, 1999, č. 9, s. 21.
 • Ukazatel otevřené cesty k duchovní svobodě. Tvar 10, 1999, č. 8, s. 21-22.
 • Kritik Albert Vyskočil aneb vlastním materiálem lehkosti křídel je tíže. Tvar 10, 1999, č. 7, s. 20-21.
 • Démanty noci: i po čtyřiceti letech událost. Tvar 10, 1999, č. 6, s. 20-21.
 • Výbor z korespondence Jakuba Demla z let 1940-1961. Tvar 10, 1999, č. 5, s. 20-21.
 • Česká společnost jako sen a jako realita. RAK - Revue aktuálnej kultúry 1998, č. 4, s. 41-43.
 • Oheň na vodě Arnošta Lustiga. Tvar 9, 1998, č. 21, s. 20-21.
 • Knihy veršů Oldřicha Mikuláška z let 1953-1962. Tvar 9, 1998, č. 19, s. 20.
 • České snění a realita. Tvar 9, 1998, č. 18, s. 20.
 • Lazebník a Hra doopravdy Richarda Weinera. Tvar 9, 1998, č. 17, s. 21-22.
 • Šestý Host. Tvar 9, 1998, č. 16, s. 23.
 • František Schulmann-Jiří Daniel aneb Osud básníka, jehož myšlenky se nepodobají dýmu. Tvar 9, 1998, č. 15, s. 21.
 • Historie českobudějovického nakladatelství Růže. Tvar 9, 1998, č. 14, s. 23.
 • Večerní rozmluvy. Tvar 9, 1998, č. 14, s. 23.
 • IV. sjezd očima historika. Tvar 9, 1998, č. 14, s. 22-23.
 • Kritické příležitosti Bedřicha Fučíka. Tvar 9, 1998, č. 14, s. 22.
 • Nevaculík? Vaculík! Tvar 9, 1998, č. 14, s. 21-22.
 • Boys and Girls Together aneb značná dávka nudy. Tvar 9, 1998, č. 14, s. 21.
 • Konečně Šlépěje! Tvar 9, 1998, č. 14, s. 21.
 • Potkat básníka Lawrence Ferlinghettiho. Tvar 9, 1998, č. 14, s. 20-21.
 • Dvě Hostovského knihy z vyhnanství. Tvar 9, 1998, č. 14, s. 20.
 • Klimentova absurdita všednosti. Tvar 9, 1998, č. 14, s. 20.
 • Eugéne Ionesco: život ve světě neštěstí a smrti. Tvar 9, 1998, č. 10, s. 21.
 • Praha z odstupu. Tvar 9, 1998, č. 9, s. 4-5.
 • Z monologů plnoleté Dity S. Tvar 9, 1998, č. 5, s. 21.
 • Schematismus. Tvar 9, 1998, č. 4, s. 21.
 • Eisnerova jazyková tvrz. Tvar 9, 1998, č. 4, s. 15.
 • Medorek po dvanácti letech. Tvar 9, 1998, č. 3, s. 20.
 • Opaskovo memento a propagace katolického myšlení. Tvar 9, 1998, č. 2, s. 20.
 • Půl života Ladislava Zívra. Tvar 8, 1997, č. 16, s. 23.
 • Román, cestopis, esej i traktát. Tvar 8, 1997, č. 13, s. 21.
 • Dopisy Suzanne Renaudové Bohuslavu Reynkovi. Tvar 8, 1997, č. 12, s. 20-21.
 • Šaldovy verše. Tvar 8, 1997, č. 10, s. 21.
 • Jan Čep - mravní autorita českého národa. Tvar 8, 1997, č. 9, s. 21.
 • Mýtus sebevyslovování. Tvar 8, 1997, č. 8, s. 21-22.
 • Lustigův kaleidoskop hrůzy. Tvar 8, 1997, č. 4, s. 21-22.
 • Stále bezútěšnější svět Klímových próz. Tvar 8, 1997, č. 2, s. 20-21.
 • Knihy a česká literatura v periodikách našeho exilu 1948-1989. Tvar 7, 1996, č. 21, s. 22.
 • Český surrealismus 1929-1953. Tvar 7, 1996, č. 20, s. 20-21.
 • Humpolec se snaží objevovat svého krajana. Tvar 7, 1996, č. 15, s. 22-23.
 • Osmnáct zastavení Jana Halase. Tvar 7, 1996, č. 13, s. 20-21.
 • Básník Bohuslav Reynek. Tvar 7, 1996, č. 9, s. 21.
 • Korespondence Jana Čepa a Jana Zahradníčka. Tvar 7, 1996, č. 8, s. 20-21.
 • Ivan Klíma vzpomínal, Miloš Čermák převyprávěl. Tvar 6, 1995, č. 21, s. 21-22.
 • Neúnavný milovník a samotář Ivan Klíma. Tvar 6, 1995, č. 16, s. 20-21.

 

Popularizační články a odborná sdělení:

 • Samozřejmá čestnost života. Tvar 19, 2008, č. 4, s. 13.
 • Aloys Skoumal jubilující. Tvar 15, 2004, č. 21, s. 2.
 • Poznámka editora. Intelektuál 2003, č. 1, s. 50-51.
 • Bezslovo aneb Za Jiřím Kolářem. Tvar 13, 2002, č. 14, s. 11.
 • Rozloučení se Zdeňkem Lorencem. Dokořán 3, 1999, č. 12, s. 46-47.
 • Ejhle rovnost! Tvar 9, 1998, č. 14, s. 19.
 • Pařížské hřbitovy. Tvar 9, 1998, č. 14, s. 19.
 • Mrtvá Šumava. Tvar 9, 1998, č. 14, s. 18.
 • Čtyři výstavy v Českém Krumlově. Tvar 9, 1998, č. 14, s. 15.
 • Hledání hrobu Jana Čepa. Tvar 9, 1998, č. 14, s. 11.
 • Big money, fat money. Tvar 9, 1998, č. 14, s. 7.
 • O literárněvědných konferencích. Tvar 9, 1998, č. 14, s. 3.
 • Čtyři otázky pro Jaroslava Meda. Tvar 9, 1998, č. 14, s. 3.
 • Na okraj bibliografie. Tvar 9, 1998, č. 14, s. 2.
 • Podél přijímacích zkoušek. Tvar 9, 1998, č. 14, s. 2.
 • "Jdeme vpřed!" Tvar 8, 1997, č. 15, s. 17.
 • Paměť okamžiku aneb Dvě pravdy? Tvar 8, 1997, č. 5, s. 12.
 • Fonetický pravopis jako výraz moderní doby? Tvar 8, 1997, č. 2, s. 9.