Granty

  • 2016–2017: Rozvoj doktorských studijních programů na FF JU – teoretické, metodické a ediční aspekty literárních a jazykovědných oborů (týmový projekt GAJU 143/2016/H; spoluřešitel)
     
  • 2015–2016: Hydronymická mapa povodí Lužnice (individuální projekt GAJU 091/2015/H; řešitel)
     
  • 2014–2015: Barokní text z aspektu lingvistického a historického (týmový projekt GAJU 165/2013/H; spoluřešitel)