Mgr. Markéta Klimešová, Ph.D.

 


Pracovna


01 005 


387 774 857


E-mail
 


klimesova@ff.jcu.cz


Odborná specializace
 


vývoj českého jazyka, slovotvorba, lexikologie, čeština pro cizince


Konzultační hodiny
 

 

Mgr. Markéta Klimešová, Ph.D., (nar. 1987) absolvovala magisterské studium v oboru český jazyk a literatura – anglický jazyk na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích (2012). Ve své diplomové práci se věnovala Syntaktické analýze barokního textu. Navázala doktorským studiem v programu Filologie na Filozofické fakultě JU v Českých Budějovicích, jež v roce 2018 zakončila státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce Typy adverbií v jazyce barokních textů a jejich vývoj. V rámci doktorského studia se na Ústavu bohemistiky podílela na výuce slovotvorby, historické mluvnice, vedla také semináře k úvodu do studia českého jazyka. Od roku 2015 zde zajišťuje výuku v kurzech češtiny pro zahraniční studenty – vyučuje v předsemestrálních a semestrálních kurzech češtiny pro cizince a od roku 2018 též v Intenzivním kurzu češtiny pro cizince


◽ Granty

◽ Publikační činnost