Konzultační hodiny

Konzultační hodiny zkouškové období ZS 2019/2020


 Mgr. Andrej Artěmov, Ph.D.
 
po dohodě e-mailem

 PhDr. Štěpán Balík, Ph.D.
 

po dohodě e-mailem


 prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.
 
po dohodě e-mailem

 Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D.
 
po dohodě e-mailem

 PhDr. et Mgr. David Franta
 
po dohodě e-mailem

 Mgr. Martina Halamová, Ph.D.
 
po dohodě e-mailem

 prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.
 
pondělí 8.00 - 9.30

 Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D.
 
po dohodě e-mailem

 doc. PhDr. Marie Janečková, CSc.
 

15. 1. od 8:00 do 12:00

23.1., 27.1., 28.1., 30.1.,

5.2., 6.2., 7.2. vždy od 13:00 do 15:00


 doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.
 
po dohodě e-mailem

 Mgr. Michaela Křivancová, Ph.D.
 

po dohodě e-mailem


 Mgr. Markéta Maturová, Ph.D.
 
po dohodě e-mailem

 prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
 
středa: 8.30 - 9.30

 PhDr. Věra Pospíšilová
 
po dohodě e-mailem

 Mgr. David Skalický, Ph.D.
 
po dohodě e-mailem

 prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc.
 

po dohodě e-mailem


 Mgr. Veronika Veberová, Ph.D.
 
mateřská dovolená

 Mgr. Vera Kaplická Yakimova, Ph.D.
 
po dohodě e-mailem

 

Konzultace v jiném termínu je možné si domluvit s vyučujícími osobně, nebo e-mailem.