Seminární práce

kurzy doc. PhDr. Jaromíra Beneše, Ph.D.

◽ Jaromír Beneš, pokyny k seminárním pracím

(Environmentální archeologie)
 

 1. Práci vypracujte v elektronické verzi a vytiskněte v jedné kopii (formát viz přiložená práce Lukáše Faktora). Nezapomeňte: písmo: Times NR, nadpis 14, text 12, mezery a odstavce viz vzor). Literatura, citace podle normy Archeologických rozhledů (viz vzor). Nevkládejte obrázky do textu, nechte je jen v prezentaci.
 2. Prezentace: dbejte na formální čistotu, správné termíny, správnost věcné stránky sdělení. Obrázky vkládejte v dobrém rozlišení, ale volte kompromis, aby prezentace nepřekročila cca 5-6 MB. Zasílejte je zásadně na adresu benes.jaromir@gmail.com. Nechte si ode mne přijetí textu seminárky a prezentace potvrdit. Pošlete pokud možno text a prezentaci pohromadě.
 3. Text seminárky vám překontroluji a většinou pošlu zpět (někdy i několikrát). Nemějte z toho obavy, je to pracovní metoda. Na rozdíl od redaktorů recenzovaných časopisů vám neopravím seminárku wordovým systémem "přijmout změnu-odmítnout změnu", ale systémem vložených komentářů, případně také s návrhem na formulaci (červeným písmem za vaši špatnou formulaci.
 4. V seminární práci důsledně citujte zdroje. Vězte, že i já mám Google, případně další fulltextové prohlížeče, které mi zjistí, odkud jste věty vzali. Formulace můžete přejímat, ale za ně musíte citovat zdroj. Příklad:
  Příčiny můžeme spíše hledat v dlouhodobém působení neolitického zemědělství na vegetační kryt nížin střední Evropy. Trvalý tlak extenzívního neorebného obilnářství spolu s lesní pastvou vedl díky defoliaci k významné proměně skladby hlavních dřevin a v nižším vegetačním patře k nástupu cizorodých bylin (Kreuz 1990).
 5. Necitujte pomocí uvozovek. Ty lze v odborném textu použít jen v tom případě, polemizujeme-li s nějakým tvrzením. Například:
  Klima podle autora podmiňuje kulturní změny, dokonce i vznik a zánik nejtypičtějších hmotných archeologických projevů populačních uskupení, totiž archeologických kultur. Autor jde ve své koncepci deterministické podmíněnosti daleko. Píše například: "Při příští klimatické fluktuaci se optimalizovaný systém využívání zdrojů ukázal křehkým, došlo ke krizi a teprve po adaptaci na novou strategii využívání krajiny se etablovala kultura nová, zpravidla jako nová kulturně-společenská identita, námi reflektovaná skrze archeologický filtr jako nová archeologická kultura." Jiný mechanismus vzniku archeologického odrazu pravěké skutečnosti není zmíněn, jinak než reakcí systému na přírodní tlak nelze proměnu archeologických struktur vysvětlit. S touto koncepcí se bohužel nemohu ztotožnit.
  To je příklad odborné polemiky, což u vás zatím nepředpokládám, ale pokud překvapíte...
 6. Seminární práce by měla mít následující strukturu: úvod (vysvětlení současného stavu problematiky, vlastní problematika (může být i několik kapitol se samostatným libovolným názvem, tělo sdělení pak tvoří odstavce nebo několik odstavců), závěr (shrnuje v jednom až třech odstavcích jádro příspěvku).
   

Úspěch přeje J.B., 19. 12. 2007