Státní závěrečné zkoušky

Archeologie
bakalářské studium jednooborové, dvouoborové
Archeologie
navazující magisterské studium jednooborové
Opatření ředitele Archeologického ústavu
k průběhu státní závěrečné zkoušky a obhajob bakalářských a diplomových prací na Archeologickém ústavu FF JU