Termíny a pokyny pro odevzdávání diplomových prací


⇒  na sekretariát  Archeologického ústavu odevzdat  2 exempláře DP v pevné vazbě + 1 CD-R se souborem ve formátu PDF

⇒ vložení dat do systému STAG provede student před fyzickým odevzdáním diplomové práce.

"Zimní termín" SZZ

 do 10. 12. 2018


⇒  na sekretariát  Archeologického ústavu odevzdat  2 exempláře DP v pevné vazbě + 1 CD-R se souborem ve formátu PDF

⇒ vložení dat do systému STAG provede student před fyzickým odevzdáním diplomové práce.

"Letní termín" SZZ

 do 10. 5. 2019