Termíny a pokyny pro odevzdávání bakalářských prací

Termíny a pokyny pro odevzdání BP v AR 2018/19

 


⇒  na sekretariát  Archeologického ústavu odevzdat  2 exempláře BP v pevné vazbě + 1 CD-R se souborem ve formátu PDF

⇒ vložení dat do systému STAG provede student před fyzickým odevzdáním bakalářské práce.

 

"Zimní termín" SZZ

do 10. 12. 2018

 


⇒  na sekretariát  Archeologického ústavu odevzdat  2 exempláře BP v pevné vazbě + 1 CD-R se souborem ve formátu PDF

⇒ vložení dat do systému STAG provede student před fyzickým odevzdáním bakalářské práce.

"Letní termín" SZZ 

do 10. 5. 2019