Granty

 • spolupráce na projektu „Archeologie pravěkých Čech“ (Archeologický ústav AV ČR v Praze 2002-2008).
   
 • spolupráce na projektu „Osobnosti české vědy a kultury“ - výzkumný záměr HM Národního muzea v Praze (grant MK ČR 2005-2009)
   
 • spolupráce na projektu „Opomíjená archeologie“ – výzkumný záměr KAR ZčU v Plzni 2005-2010
   
 • řešitel: grant GA ČR, reg. č. 404/09/P125 „Struktura osídlení mikroregionu říčky Smutné v době bronzové“ (2009-2011).
   
 • řešitel: Inovace předmětu Odborná archeologická praxe, FRVŠ 1713, 2011
   
 • mentor: OPVK 1.07/2.3.00/30.0006: Postdok JU