Publikační činnost

  • Vybrané publikace ke stažení → ZDE

 

1. Odborné monografie
 

    -    Beneš, J. - Vondrovský, V. - Divišová, M. - Kovačiková, L. - Šída, P. 2017: The Neolithic              site of Hrdlovka. České Budějovice (Epistémé), v tisku.

    -   Beneš, J. 2017: Počátky zemědělství ve Starém světě. České Budějovice (Epistémé), v           tisku.

    -   Krejčí, J. - Arias, K. - Vymazalová, H. - Pokorná, A. and Beneš, J. 2014: The Mastaba of              Werkaure, Volume 1, Tombs AC 26 and 32 - Old Kingdom strata, Prague: Czech                         Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University in Prague, Abusir  XXIV,                     303pp.

-   Beneš, J. 2013: Počátky zemědělství. Pohled paleoekologie a environmentální archeologie. Praha (ČZU). 220 pp., Habilitační spis, vydaný tiskem.

-   Beneš, J. 2008: Archeopark  Netolice & Gabreta. Netolice.

-   Beneš, J. - Pokorný, P. (eds.) 2008: Bioarcheologie v České republice - Bioarchaeology in the Czech Republic. České Budějovice – Praha.

-  Šebela, L. – Pavelčík, J. – Beneš, J. – Dočkalová, M. – Furholt, M. – Gregor, M. – Kratochvíl, Z. – Komárková, V. – Nývltová-Fišáková, M. – Opravil, E. – Přichystal, A.  – Schenk, Z. – Škrdla, P. 2007: Hlinsko: výšinná osada lidu badenské kultury. Brno (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i), 498 s.

-   Beneš, J. 2006: Změny dřevinné skladby vegetace v české krajině v holocénu na základě paleoekologických analýz – Changes in the woodland vegetation structure of the Bohemian landscape in the Holocéne on the basis of palaeoecological analyses. (Botanical PhD Thesis). České Budějovice. 183 str. (vydáno tiskem)

-   Kuna, M. – Beneš, J. – Dreslerová, D. – Křivánek, R. – Majer, A. – Prach, K. - Tomášek, M. 2004: Nedestruktivní archeologie. Praha (Academia). 589 s.

-   Beneš, J. – Dreslerová, D. – Kuna, M. (eds.) 2003: Cesty k evropské krajině. Albersdorf (PCL). 114 s.

-   Dreslerová, D. – Stejskal, A. – Beneš, J. 2003: Historie krajiny severního Prácheňska. Písek. 200 s.

-   Beneš, J. – Brůna, V. (eds.) 1994: Archeologie a krajinná ekologie. Most.

 

2. Kapitoly v odborných monografiích
 

-     Beneš, J. - Divišová, M. -Vondrovský, V. 2016: The Neolithic longhouse phenomenon at the Hrdlovka site, Czech Republic: meanings, inhabitants, and successors, In: L. Amkreutz, F. Haack, D. Hofmann, I. van Wijk (eds.), Something out of the ordinary? Interpreting Diversity in the Early Neolithic Linearbandkeramik and Beyond, 65-88. Cambridge (Cambridge Scholars Publishing).

Pokorná, A. - Beneš, J. 2014: Plant macroremains from the Old Kingdom mud-brick construction of the Werkaure tomb. Results of carpological and xylotomical analyses, in: Krejčí, J. et al. (eds.), The Mastaba of Werkaure, Volume 1, Tombs AC 26 and 32 - Old Kingdom strata, Prague: Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University in Prague, Abusir XXIV, 283-293.

-   Beneš, J. 2011: Analysis of wooden finds from the burial shafts of AS 38,  In: Vymazalová, H.  et al., The tomb of Kaiemtjenenet (AS 38) and the surrounding structures (AS 57–60).  Abusir XXII., Charles Univ  in Prague, 168-171, 194-195.

-   Beneš, J. 2011: Xylotomic analysis of wooden objects from the embalmer’s depozit of the shaft tomb of Menekhibnekau, in. Bareš, L. – Smoláriková, K. The Shaft Tomb of Menekhibnekau. Vol. I: Archaeology.  Abusir XXV, Charles University in Prague, 182-184, 356.

-   Sedláček, R. – Beneš, J. – Čejková, A. – Kolář, T. – Komárková, V. – Kyncl, T. – Novák, J. – Nováková, K – Světlík, I. 2008:  Studna z Dražkovic u Pardubic: komplexní archeologická a archeobotanická analýza - Well from Dražkovice by Pardubice: complex archaeological and archaeobotanical analysis, in. J. Beneš – P. Pokorný (eds.), Bioarcheologie v České republice – Bioarchaeology in the Czech Republic. České Budějovice – Praha, 285-330.

-   Beneš, J. - Přikrylová, P. 2008: Analýza uhlíků a zuhelnatělých rostlinných makrozbytků ze sídliště mladší doby bronzové v Hostivici u Prahy - Charcoal and macro-remains analysis of the Late Bronze Age settlement in Hostivice by Prague. České Budějovice – Praha, 219-240.

-   Beneš, J. 2008: Archeologie rostlin – The archaeology of plants, in: J. Beneš - P. Pokorný (eds.) Bioarcheologie v České republice - Bioarchaeology in the Czech Republic, 39-72.

- Beneš, J. 2004: Palaeoecology of the LBK: Earliest agriculturalist and landscape of Bohemia, Czech Republic, In: A. Lukes – M. Zvelebil (eds.), LBK Dialogues. Studies in the formation of the Linear Pottery Culture, BAR International Series 1304, 143-150.

- Beneš, J. – Prach, K. 2004: Geobotanická indikace v archeologii, In: Nedestruktivní archeoologie. Praha (Academia),  297-303. 

- Beneš, J. – Hrubý, P. – Kuna, M. 2004: Vyhledávání a vzorkování vrstev, In: Nedestruktivní archeologie.  -- Praha (Academia), 2004,  353-378.

-  Beneš, J. 2003: Osídlení a vývoj krajiny, in: Albrecht, J. a kol., Českobudějovicko, Chráněná území ČR, svazek VIII. AOPK, 808pp., 76-85.

-  Beneš, J. 2003: Pravěk a doba slovanská, in: Šumava. Příroda, historie, život. Praha (Baset), 359-366.

-  Starec, P. – Beneš, J. 2002: Interdisziplinäre Untersuchung des Grabens der mittelalterlichen Fortifikation in Prag. Medieval Europe. Volume 3, Basel 2002, 377-382.

-  Beneš, J. 2000: Xylotomická analýza uhlíků z Němětic u Volyně, in: J. Michálek – M. Lutovský, Hradec u Němětic. Sídlo halštatské a raně středověké nobility v česko-bavorském kontaktním prostoru. Strakonice-Praha (Ústav archeologické památkové péče středních Čech).

-  Beneš, J. - Zvelebil, M. 1999: Historical interactive landscape in the hearth of Europe: A case of Bohemia, in: J. Ucko - R. Layton (eds.), Archaeology and anthropology of landscape. Routledge. London - New York, 73-93.

-  Zvelebil, M. - Beneš, J. 1997: Theorising Landscapes: the Concept of Historical Interactive Landscape, in: J. Chapman - P.Dolukhanow (eds.), Lanscape in flux. Central and Eastern Europe in Antiquity. Colloquia Pontica 3., s. 23 - 40. Oxford (Oxbow Books).

-  Beneš, J. - Brůna,V. 1993: Má krajina paměť ? In: Archeologie a krajinná ekologie., 37 - 46. Most.

 

3. Články v odborných periodikách

3. 1. Články v zahraničních recenzovaných odborných časopisech
 

-    Hejcman, M. - Hlísnikovský, L. - Hejcmanová, P. - Šálková, T. - Beneš, J. 2016: Kernel Weights of Triticum, Hordeum, Avena, Secale and Panicum Species can be used for Better Estimation of Importance of Different Cereal Species in Archaeobotanical Assemblages, Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology 7.2, 189-196.

-   Vondrovský, V. - Beneš, J. - Divišová, M. - Kovačiková, L. - Šída, P. 2016: From LBK to SBK: pottery, bones, lithics and houses at Hrdlovka site, Czech Republic, Open Archaeology 2, 303–327.

Beneš, J. - Vondrovský, V. - Šída, P. - Divišová, M. - Kovačiková, L. - Kovárník, J. - Vavrečka, P. 2015: The rare deposition of the Neolithic (SBK) grinding tools and longhouse 8 from Hrdlovka (Czech Republic): analysis and 3D virtual reconstruction, Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology 6.2, 161-179.

-  Beneš, J. - Pokorná, A. - Bernardová, A. - Divišová, M. - Houfková, P. - Chvojka, O. - Kodýdková, K. - Komárková, V. - Paclíková, K. - Prach, K. - Preusz, M. - Lencová, K. -Novák, J. - Šálková, T. 2015: PAPAVER. Centre for Human and Plant Studies of Postglacial Europe and Northern Africa, 2013–2015, Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology 6.1. 113-123.

Houfková, P. - Bumerl, J. - Pospíšil, L. - Karlík, P. - Beneš, J. - Bernardová, A. - Hrabalíková, M. - Janečková Molnárová, K. - Hejcman, M. 2015: Origin and development of long-strip field patterns: a case study of an abandoned medieval village in the Czech Republic, Catena 135, 83-91.

Svitavská-Svobodová, H.  – Andreas, M. – Krištůfek, V. – Beneš, J. – Novák, J. 2015: Guano, Pollen and Bats the Domica Cave and their Millennial History in the Slovak Karst National Park (Slovak Republic), Folia Geobotanica 50, 49-61.

-   Vondrovský, V. - Beneš, J. - Rauerová, M. - Kovačiková, L. - Šída, P. - Divišová, M. 2015: The Neolithic sites Hrdlovka and Hrobčice in the context of Stroked Pottery Culture in Northwest Bohemia, Czech Republic, Anthropologie 53.3., 457–471.

-  Beneš, J. - Vondrovský, V. - Kovačiková, L. - Šída, P. - Divišová, M. 2014: Decoding the Neolithic Building Complex: the Case of the Extraordinarily Large House III from Hrdlovka, Czech Republic, Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology 5.2. 99-118.

-   Preusz, M. - Beneš, J. - Kovačiková, L. - Kočár, P. - Kaštovský, J. 2014: What did they Eat, what did they Drink, and from what? An Interdisciplinary Window into the Everyday Life of the Early Modern Burgher’s Household in Český Krumlov (Czech Republic), Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology 5. 1. 59-77.

-   Kodýdková, K. – Beneš, J. – Komárková, V. – Paclíková, K. 2013: Pilot archaeobotanical analysis of the sediment the well 112 in Pyrgi, Santa Severa, ARCHAEOLOGIA MARITIMA MEDITERRANEA - An International Journal on Underwater Archaeology 10, 181-188.

-   Hejcman M. - Hejcmanová P. - Pavlů V. - Beneš J. 2013: Origin and history of grasslands in Central Europe – a review. Grass and Forage Science 68.3, 345–363.

-   Bernardová, A. - Beneš, J. - Kovačiková, L. - Houfková, P. - Šálková, T. - Komárková, V. - Novák, J. - Kosňovská, J. - Bešta, T. 2012: The Laboratory of Archaeobotany and Palaeoecology (LAPE) at the Faculty of Science, University of South Bohemia (2002–2012), Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology 3.2, 287–295.

Hejcman, M. - Hejcmanová, P. - Pavlů, V. - Beneš, J. 2012: Origin, history, management and plant species composition of grasslands in Central Europe - a review. Grassland - a European resource? Proceedings of the 24th General Meeting of the European Grassland Federation, Lublin, Poland, 3-7 June 2012 2012, Grassland Science in Europe 17, 554-567.

Beneš, J. – Čulíková, V. – Kosňovská, J. – Frolík, J. – Matiášek, J. 2012:  New plants at Prague Castle and Hradčany in the Early Modern Period: a History of selected species, Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology 3.1, 103-114.

-   Cílek, V. - Bárta, M. - Lisá, L. - Pokorná, A. - Juříčková, L. - Brůna, V. - Mahmoud, A. M. A. - Bajer, A. - Novák, J. - Beneš, J. 2012:  Diachronic development of the Lake of Abusir during the third millennium BC, Cairo, Egypt, Quaternary International 266, 14-24. 

Bartošová, L. - Ditrich, O. - Beneš, J. - Frolík, J. - Musil, J. 2011. Paleoparasitological Findings in Medieval and early Modern archaeological deposits from Hradební street, Chrudim, Czech Republic, Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology 2 / 2011.1., 27-38.

Bernardová, A. – Komárková, V. – Prostředník, J. – Beneš, J. 2010: Fragmented Barley Grains from the Late Bronze Age Turnov-Maškovy Zahrady Site in North Bohemia, Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology  I.1-2, 37-44.

-  Beneš, J. -  Kaštovský, J. -  Kočárová, R. - Kočár, P. -  Kubečková, K. -  Pokorný, P. -  Starec, P. 2002:  Archaeobotany of the Old Prague Town defence system, Czech Republic: archaeology, macro-remains, pollen, and diatoms, Vegetation History and Archaeobotany 11, 107-119.

-  Beneš, J. - Dobeš, M. 1992: Eine schnurkeramische Gräbergruppe und ein Objekt der Kugelamphorenkultur aus Hrdlovka (NW Böhmen), in: M. Buchvaldek - Ch. Strahm (eds.), Die kontinentaleuropäischen Gruppen der Kultur mit Schnurkeramik (Schnurkeramik symposium 1990), Praehistorica 19 (UK Praha), 67 - 79.

-  Beneš, J. 1991: Benutzung der Korrelationskarten beim Studium der Siedlungskontinuität und - diskontinuität am Beispiel in der Mik­roregion Lomský potok in Nordwest-Böhmen,  Veröffentlichungen des Museums für Ur - und Frühgeschichte Potsdam 25/1991, 55-64.

-  Beneš, J. - Klír, P. 1990: Determination of Blood Groups at the Burial Site in Jenišův Újezd: Results and Discussion, Anthropologie XXVIII/2-3,144-147.

-  Beneš, J. 1990: The small burial site from the Early Bronze Age in Jenišův Újezd: Comments on the deficient character of the popula­tion groups in the archaeological - anthropological picture, Anthropologie XXVIII/2-3, 137-144.

 

3. 2. Články v domácích recenzovaných časopisech
 

-    Parkman, M. - Šálková, T. - Beneš, J. 2015: Raně středověký sídlištní object ze Starých Prachatic. Příspěvek k paleoekonomii a absolutnímu datování osídlení - Das frühmittelalterliche Siedlungsobjekt von Staré Prachatice. Ein Beitrag zur Paläoökonomie und zur absoluten Datierung der Besiedlung. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 28, 187-200.

Čapek, L. - Chvojka, O. - Kodýdková, K. - Beneš, J. - Houfková, P. - Myšková, E. 2015: Středověká odpadní jímka domu čp. 7 v Krajinské ulici v Českých Budějovicích ve výsledcích rozboru artefaktů a environmentálních analýz -  Der spätmittelalterliche Abfallbehälter des Hauses Nr. 7 in der Krajinská-Straße von České Budějovice im Lichte archäologischer und archäobotanischer Analysen, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 28, 227-252.

-   Kočár, P. - Beneš, J. - Preusz, M. - Vaněček, Z. 2015: Ječmen a ječný slad ve středověku a raném novověku v českých zemích, Kvasný průmysl 61, 2015, č. 5, 153–158.

-  Fröhlich, J. - Chvojka, O. - John, J. - Michálek, J. - Pokorná, K. - Šálková, T. - Beneš, J. 2014. Dvě fortifikace u Brloha na Písecku, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 27, 87-112.

-  Beneš, J. - Bernardová, A. - Dreslerová, G. 2013: Archeobotanické a archeozoologické analýzy materiálů z archeologického výzkumu doby římské ve Slepoticích u Pardubic - Archäobotanische und archäozoologische Analysen des Materials aus der archäologischen Untersuchung der römischen Kaiserzeit in Slepotice bei Pardubice, Archeologie východních Čech 6, 335-350.

-  Zímová, K. - Pospíšil, L. - Janovská, V. - Karlík, P. - Houfková, P. - Bumerl, J. - Molnárová, K. - Beneš, J. - Bernardová, A. 2013: Anaýza vývoje plužiny zaniklé obce Malonín na Prachaticku -  Pluzina development ana of an abolished village Malonín in Prachatice region, Acta Pruhoniciana 104: 27–37.

-   Beneš, J.  – Pták, M.  – Dobisíková, M. – Hojerová, H.  – Houfková, H.  – Kutílková, P.  – Parkman, M – Šálková, T.  –  Žďárský, E. 2012:  Výzkum hradiště Na Jánu v Netolicích v krajinných, antropologických, genetických a artefaktuálních souvislostech (In Czech) - Die archäologischen Forschungen auf dem Burgwall „Na Jánu“ in Netolice in Verbindung mit landschaftsökologischen, anthropologischen und genetischen Untersuchungen, Archeologické výzkumy v jižních Čechách  25, 265-277.

-  Dobisíková, M. – Beneš, J. – Vladař, J. – Richterová, J. 2012: Archeologický a antropologický výzkum pohřebiště u kostela sv. Kateřiny ve Volarech, jižní Čechy – Archaeological and anthropological investigation of the Saint Catherine church cemetery in Volary, South Bohemia, Sborník Národního muzea,  A66 (3-4), 81-98.

-  Šálková, T. – Beneš, J. – Komárková, V. – Vaněček, Z. 2012: Historie ječmene setého (Hordeum vulgare) ve střední Evropě podle archeobotanických nálezů – History of barley (Hordeum vulgare) in Central Europe according to archaeobotanical findings, Kvasný průmysl – Journal of Brewing and Malting 58 (7-8), 215-227.

-  Beneš, J. – Šálková, T. – Vaněček, Z. 2011: Původ a nejstarší historie ječmene setého (Hordeum vulgare) na Předním východě: pohled archeobotaniky - Archaeobotanical Insight into the Origin and Early History of Barley (Hordeum vulgare) in the Near East,  Kvasný průmyslJournal of Brewing and Malting 57.5,  121-126.

-  Beneš, J. – Parkman, M. – Pták, M. – Šálková, T. 2010: Archeologický výzkum raně středověkého hradiště Na Jánu v Netolicích a objev zaniklé církevní architektury, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 23, 169-183.´

-  Petrlíková, V. – Beneš, J. 2008: Antrakologická analýza uhlíků ze sídelního areálu doby laténské, římské a hradištní v Lovosicích a z výrobního centra doby římské v Kyjicích – Anthracological analysis of charcoal fragments from the La Tène, Roman and the Early Medieval settlement area in Lovosice and from the Roman period production centre in Kyjice, Archeologické rozhledy 60, 93-113.

-  Beneš, J. 2008: Antrakologické analýzy v archeologii a paleoekologii – Anthracological analysis in archeology and palaeoecology,  Archeologické rozhledy 60, 75-92.

-   Beneš, J. – Lutovský, M. – Parkman, M. 2007: Výzkum raně středověké mohyly u Vitějovic na Prachaticku – Die Erforschung eines frühmittelalterlichen Grabgügels bei Vitějovice, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 20, 367-383.

-  Beneš, J. 2006: Vysokoškolská archeologie v čase tichých proměn, Archeologické rozhledy 58, 159-162.

-   Beneš, J. – Militký, J. 2005: Nález uherského dukátu císaře Zikmunda z Orlíku nad Vltavou (okr. Pisek), Numismatický sborník 20, 164-165.

-  Beneš, J. 2005: Klimatické změny a environmentální archeologie: poznámky k článku Jana Bouzka – Climatic change in prehistory and environmental archeology, Archeologické rozhledy 57, 529-533.

-  Bayer, T. – Beneš, J. 2004: Středověká terasová pole na Šumavě jako hydropedologický fenomén a archeologický problém - Medieval terraced fields in the Bohemian Forest as a hydropedological phenomenon and problem of landscape archaeology, Archeologické rozhledy 56, 139-159.

-  Beneš, J – Chvojka, O. 2003: Bronzová dýka z Pasovska – Ein Bronzedolch aus dem Gebiet von Passau, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 16, 39-41.

-  Beneš, J. – Hrubý, P. 2001: Archeologický výzkum hradiště Na Jánu v Netolicích, okres Prachatice. 1. etapa v roce 2000 – The archaeological excavation of „Na Jánu“ hillfort in Netolice, Prachatice district. 1st season in the year 2000, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 14, 243-258. 

-  Beneš, J. – Pokorný, P. 2001: Odlesňování východočeské nížiny v posledních dvou tisíciletích: Interpretace pyloanalytického záznamu z olšiny Na bahně, okr. Hradec Králové – Deforestation of East-Bohemian lowland during the last two millenia: Interpretation of pollen record from the site „Na bahně“, Hradec Králové district, Archeologické rozhledy 53, 481-498.

-  Beneš, J. – Starec, P. 2000: Panelový přehled environmentálních částí archeologických výzkumů Muzea hlavního města Prahy. Panelübersicht der environmentalen Teile von archäologischen Forschungen des Museums der Hauptstadt Prag, Archaeologia historica 25, 435-445. 

-  Beneš, J. – Kočár, P. 2000: Novověké obilnářství vsi Lažiště (okr. Prachatice) v Pošumaví na základě archeobotanické makrozbytkové analýzy: Nahý ječmen Hordeum vulgare convar. distichon var. nudum - středověký relikt nebo novověký výsadek ? – Die neuezeitliche Getreidewirtschaft des Dorfs Lažiště (Kreis Prachatice) im Vorböhmerwaldauf Grund einer archäobotanischen Makrorestanalyse: Die Nacktgerste Hordeum vulgare convar. distichon var. nudum –mittelalterliches Relikts oder neuzeitliche Pflanzung, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 13, 185-196.

-  Kaštovský, J. - Kočár, P. - Kočárová, R. - Pokorný, P. - Beneš, J. - Starec, P. 1999: Předběžné poznatky o některých vodotečích na území Starého a Nového Města pražského - Vorläufige Erkenntnisse von Wasserläufen auf dem Gebiet der Prager Alt-und Neustadt, Archaeologica historica 24, 143 - 150.

-  Beneš, J. - Kočár, P. - Suchá, R. 1998: Doklady dálkových kontaktů ve středověké Evropě na základě studia vybraných archeobotanických nálezů - Belege der Fernkontakte im mittelalterlichen Europa aufgrund der mittelalterlichen Funde, Archaeologia historica 23, 285-293.

-  Beneš, J. - Kaštovský, J. - Majer, A. 1998: Pozdně středověká štola ve Vimperku: příspěvek archeobotaniky rozsivek k určení funkce vodovodního díla - A Late Medieval Adit in Vimperk, Czech Republic: Archaeological and Diatom Analysis, Archeologické rozhledy 50, 851 - 861.

- Beneš, J. - Kaštovský, J. 1998: Význam analýzy druhového spektra rozsivek (Bacillariophyceae) pro archeologii - The use of diatom analysis (Bacillariophyceae) in archaeology, Archeologické rozhledy 50, 845 - 850.

-  Beneš, J. 1998: Keramika, ornice a reliéf. Výzkum polykulturního osídlení v Kozlech, o.Louny (SZ Čechy) - Ceramics, ploughzone and relief. Field research into settlement activity near village of Kozly (NW Bohemia), Archeologické rozhledy 50, 170-191.

-  Beneš, J. 1997: Fenomén času v archeologii - The phenomenon of time in archaeology, Archeologické rozhledy 49, 231-242.

-  Prach, K. - Štech, M. - Beneš, J. 1996: Druhotné bezlesí - opomíjená složka biodiversity Šumavy - Secondary grassland - a neglected component of biodiversity in the Šumava Mts., Silva Gabreta 1, 243-247.

-  Beneš, J. 1996: The synantropic landscape history of the Šumava Mountains (Czech side), Silva Gabreta 1, 237-241.

- Beneš, J. 1996: Letecký průzkum archeologických památek a sídelních útvarů na Prachaticku - Aerial survey of archaeological sites, historical settlements and trade roads in the Prachatice region, Archeologické rozhledy 48, 247-249, 285-286.

-  Beneš, J. - Kubů, F. - Török, J. 1995: Soubor militárií z počátku třicetileté války z Volarských šancí, Archeologické rozhledy 47, 461-480.

-  Beneš, J. 1994: Pěšky nebo za vozem? Poznámky k ekonomii nositelů kultury se šňůrovou keramikou, Archeologické rozhledy 46, 627-629.

-  Zvelebil, M. - Beneš, J. - Kuna,J. 1993: Ancient landscape reconst­ruction in north Bohemia, Landscape and settlement programme - Projekty rekonstrukce krajiny v severních čechách - Krajina a síd­la, Památky archeologické 84, 93-95.

-  Beneš, J. 1993: Ke koncepci krajinné archeologie - On the concept of landscape archaeology, Archeologické rozhledy 45, 404-417.

-   Beneš, J. - Brůna, V. - Křivánek, R. 1993: The changing landscape of North-West Bohemia during the last two centuries, Památky archeo­logické 84, 142-149.

-   Beneš, J. - Kuna, M. - Peške, L. - Zvelebil, M. 1992: Rekonstrukce staré kulturní krajiny v severní části Čech: československo-britský projekt po první sezóně výzkumu, Archeolo­gické rozhledy 44, 337 - 342.

-  Beneš, J. 1991: Open-cast pelosiderite mining at Jenišův Újezd, NW Bohemia, in the iron age, Archeologické rozhledy 43, 328.

-  Beneš, J. 1991: Neolitické sídliště v Hrdlovce-Lipticích. Předběžná zpráva o výzkumu v letech 1987-1989, Archeologické rozhledy 43, 29 - 46.

- Beneš, J. 1989: Reprezentativnost mobilní části archeologických kul­tur ve srovnání s etnografickými prameny – Representativity of the mobile components of archaeological cultures in comparison with ethnographic sources, Archeologické rozhledy XLI, 629-649.

 

3. 3. Články v ostatních odborných časopisech
 

- Naumov, G. - Mitkoski, A. - Murgoski, A. - Beneš, J. - Przybyla, M. - Komárková, V. -Vychronová, M. - Milevski, G. - Stoimanovski, M. 2016: Истражување на локалитетот Врбјанска Чука кај Славеј – 2016 – Research on Vrbjanska Čuka site at Slavej – 2016, Patrimonium.mk 9/14, 13-42.

Beneš, J. – Bumerl, J. – Hojerová, H. – Pták, M. – Šálková, T. 2012: Raně středověké hradiště Na Jánu a archeopark v Netolicích. Výzkum kostela sv. Jana Křtitele a jeho následná prezentace veřejnosti, Rekonstrukce a prezentace archeologických objektů  2012/1,  5-17.

-   Beneš, J. - Svitavská-Svobodová, H. - Novák, J.-  Křováková, K. - Šantrůček, J. - Elhottová  - D., Kováč, L. - Krištůfek, V. 2009: Reading the past from bat guanno. Domica cave palaeoecological research. Aragonit, 14.2, 170-171.

- Beneš, J. 2008: Archeologický výzkum hradiště Na Jánu v Netolicích a budování archeoparku, Zlatá stezka - přehled problematiky a současný stav, Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea 15, 175-192.

Beneš, J. – Kolář, T. – Čejková, A. 2006: Xylotomic and dendrochronological analysis in archeology: Changes in the composition type of wood in Prague and in Southern Bohemia, Ve službách archeologie 7 (Brno), 159-169.

- Beneš, J. 2005: Antrakologická analýza uhlíků ze slovanských zásobních jam ve Statenicích – Anthracological analysis of charcoal from the Early Medieval storage pits from Statenice, Archeologie ve středních Čechách 9, 557-559.

- Beneš. J. – Věšínová. K. 2004: Horoměřice-Chotol – polykulturní sídliště a pohřebiště, In: Archeologické výzkumy v Čechách  2003, 6–7. 4. 2004, Národní muzeum Praha.

- Beneš, J. 2004: Xylotomický rozbor konstrukčních dřev a předmětů – Xylotomische Analyse der Hölzernen Konstruktionselemente und Gegenstände aus der Langgasse in Eger, Sborník Chebského muzea 2003, 51–55. 

- Beneš, J. 2003: Dřevěné předměty a makrozbytky ze středověké jímky z Provaznické ulice (Cheb 2002) – Holzgegenstände und Makroreste aus der mittelalterlichen Abfallgrube in der Bindergasse (Eger 2002), Sborník Chebského muzea 2002, 39-44.

- Beneš, J. 2001: Výzkum parkánu v Prachaticích – Erforschung des Zwingers in Prachatice / Prachatitz, Zprávy ČSA 45, Archeologické výzkumy v Čechách 2000, 34-35.

- Beneš, J. 2001: Výzkum horního hradu v Bečově nad Teplou v roce 2000 – Erforschung der oberen Burg in Bečov nad Teplou / Petschau (Bez. Karlovy Vary / Karlsbad), Zprávy ČSA 45, Archeologické výzkumy v Čechách 2000, 30-31.

- Beneš, J. – Hrubý, P. 2001: Výzkum přemyslovského hradiště Na jánu v Netolicích v roce 2000 – Erforschung des Přemyslidenburgwalls „Na Jánu“ in Netolice (Bez. Prachatice / Prachatitz), Zprávy ČSA 45, Archeologické výzkumy v Čechách 2000, 25-27.

- Beneš, J. 2001: Archeologický výzkumu podhradí hradu Rabí v roce 2000 – Archäologische Forschungen in Unterburg von Rabí (Bez. Klatovy / Klattau) im Jahre 2000, Zprávy ČSA 45, Archeologické výzkumy v Čechách 2000,19-20.

- Beneš, J. – Kaštovský, J. – Kubečková, K. 2001: Diatomární analýzy středověkých a raně novověkých vodohospodářských zařízení v západních a jižních Čechách v roce 2000: (Gutštejn, Chanovice, Cuknštejn) – Diatomanalysen der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen wasserwirtschaftlichen Vorrichtungen in West-und Südböhmen im Jahre 2000 (Guttstein, Bez. Tachov / Tachau, Chanovice, Bez. Klatovy, Cuknštejn / Zuckenstein (Bez. České Budějovice / Budweis), Zprávy ČSA 45, Archeologické výzkumy v Čechách 2000, 13-14.

- Beneš, J. – Hajnalová, M. – Jankovská, V. – Kaštovský, J. – Kočár, P. – Kyncl, T. – Kočárová, R. – Pokorný, P. – Starec, P. 2001: Archeobotanické analýzy z výzkumu na stavbě hotelu Four Seasons, Praha, Alšovo nábřeží – Archäobotanische Analysen aus der Grabung auf dem Bauplatz des Hotels „Four Seasons Prague“, Aleš-Kai, Prag 1 – Altstadt, Zprávy ČSA 45, Archeologické výzkumy v Čechách 2000, 10-12.

- Beneš, J. 2001: Optimální model archeologického terénního pracoviště a správně administrativní změny v Čechách – Der optimale Molell eines archäologisches Terrainarbeitsstelle und die Änderunger der Verwaltungsadministrative in der Tschechischen Republik, Zprávy ČSA 45, Archeologické výzkumy v Čechách 2000, 4.

-  Beneš, J. 2000: Nástin projektu archeologického parku v Netolicích, hradiště Na Jánu, Archeologické výzkumy v jižních Čechách 13, 218-221.

-  Beneš, J. 2000: Bečov nad teplou, okr. Karlovy Vary – hláska hradu, Bečov nad Teplou/ Petchau, Bez. Karlovy Vary / Karlsbad, Wachturm der Burg, Zprávy ČAS, Archeologické výzkumy v Čechách 1999, 24.

-  Beneš, J. – Valkony, J. 2000: Praha 5 – Hlubočepy, sídliště kultury s lineární keramikou - Praha 5 – Hlubočepy, Siedlung der Linearbandkeramik, Zprávy ČAS, Archeologické výzkumy v Čechách 1999, 11-12.

-  Kyncl, T. – Beneš, J. et al. 2000: Dendrochronologické datování dvou historických krovů na Prachaticku = Dendrochronologische Datierung zweier historischer Dachstühle im Kreis Prachatice, Zprávy památkové péče 60, 5, Příl., s. LVI.

-  Pokorný, P. – Beneš, J. – Kočárová, R. – Kočár, P. – Kubečková, K. – Kaštovský, J. 1999: Postmedievální archeobotanika v Praze = Postmedievale Archäobotanik in Prag, Zprávy ČAS 38, 20-21. 

-  Beneš, J. 1999: Český Krumlov, měšťanský dům na Latránu 55 - výzkum dvorku a studny - Český Krumlov/Krummau, der Bürgerhaus Nr. 55 auf dem Latran - Erforschung des Hofes und des Brunnens, Zprávy ČAS 38, 16-17.

-  Beneš, J. 1999: Orlík nad Vltavou (okr. Písek) - výzkum parkánu - Orlík nad Vltavou (Bez. Písek) - Erforschung des Zwingers,  Zprávy ČAS 38, Archeologické výzkumy v Čechách 1998, 15.

-  Beneš, J. - Hrubý, P. - Michálek, J. - Parkman, M. 1999: Kamenná hrazení na Hořejším vrchu a vrchu Kokovci u Vlachova Březí. Příspěvek ke studiu agrární krajiny Šumavského podhůří. - Die Steineinfiedungen an den Bergen Hořejší vrch und Kokovec bei Wällischbirken. Ein Beitrag zum Studium der Agrarlandschaft im Vorfeld des Böhmerwaldes, Zlatá stezka. Sborník Prachatic­kého muzea 6, 273-298.

-  Beneš, J. – Hrabáková, K.  1998: Průzkum relikviáře sv. Inocence v kostele Navštívení Panny Marie ve Vimperku, Zprávy památkové péče LVIII / 3, 89–90.

-  Beneš, J. - Lutovský, M. 1997: Mohylovité útvary u Nebahov na Prachaticku, Výběr 34, 219 - 221.

- Beneš, J. 1996: Archeologický a archeobotanický výzkum pozdně středověkého vodovodního díla z Prachatic – Archäologische und archeobotanische Erforschung des spätmittelalterlichen Wasserleitungswerkes in Prachatitz, Zlatá stezka 3, 158-181.

-  Beneš, J. 1996: Výzkumy archeologického pracoviště Prachatického muzea v roce 1996 - Forschungen der archäologischen Arbeitstätte des Prachatitzer Museums im Jahre 1996, Zlatá stezka. Sborník Prachatic­kého muzea 3, 273-278.

- Beneš, J. - Lutovský,M. 1996: Archeologický záchranný výzkum mohyly ve Vitějovicích, Výběr: Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 33, 50-52.

- Beneš, J. 1996: Dělostřelecká baterie z raného novověku u Těšovic na Prachaticku, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 33, č. 1, 53-54.

- Beneš, J. 1995: Netolice v počátcích českého státu. Přemyslovci, Slavníkovci (?) a český jihozápad, Výběr. Časopis pro vlastivědu jižních Čech 33, 8 - 13.

- Beneš, J. 1995: Výzkum pozůstatku městského opevnění Prachatic, Výběr. Časopis pro vlastivědu a historii jižních Čech 32, 51-53.

- Beneš, J. 1995: Výzkumy archeologického pracoviště Prachatického muzea v roce 1995, Zlatá stezka. Sborník Prachatic­kého muzea 2, 159-165.

- Beneš, J. 1995: Les a bezlesí. Vývoj synantropizace české části Šumavy - Wald und abgerodete Landschaft. Die Entwicklung der synanthropischen Processe in böhmischen Teil des Böhmerwaldes, Zlatá stezka. Sborník Prachatic­kého muzea 3, 11-33.

- Beneš, J. 1994: I. etapa záchranného archeologického výzkumu na vimperském hradě, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech, 267-268.

- Beneš, J. - Parkman, M. 1994: Staroprachatická sídlení aglomerace v pravěku a v raném středověku, Zlatá stezka. Sborník Prachatic­kého muzea 1, 36 - 53.

- Beneš, J. 1994: Regionální archeologický výzkum Prachatického muzea v roce 1993 a 1994: Evidence, dokumentace a záchrana kulturního dě­dictví, Zlatá stezka. Sborník Prachatic­kého muzea 1, 105-110.

- Beneš, J. 1993: Záchranný archeologický výzkum v kostele sv.Jakuba v Prachaticích, Výběr z prací členů historického klubu, 273 - 274.

- Beneš, J. 1991: Použití korelačních map při studiu sídelní kontinuity a diskontinuity: Příklad Lomského potoka v SZ Čechách, Študijné zvesti (Nitra) 27, 47 - 63.

- Beneš, J. et al. 1991: Byla či nebyla v Čechách keltská invaze?, Archeologické fórum 2 (1991), 100-108.

- Beneš, J. 1990: Potřebujeme novou střechu: Profesní sdružení arche­ologů, Archeologické fórum 1, 39-41.

 

4. Články ve sbornících
 

-    Beneš, J. - Pták, M. - Růžička, P. - Divišová, M. - Bumerl, J. - Hojerová, H. - Konrádová, M. - Roubová, V. 2016: The Archaeopark at Netolice: Reconstruction of an early medieval hillfort in South Bohemia. Circumstances of its establishment, impact, and perspectives, Fines Transire 25, 1–7.

Preusz, M. - Beneš, J. - Kovačiková, L. 2014: Der Bürger und das Tier – Ein Beitrag zur Erforschung der frühen Neuzeit in Český Krumlov/Böhmisch Krummau, Fines Transire 24, 209-221.

Beneš, J. 2009: Umweltarchäologie und linearbandkeramische Kultur in Böhmen. Fines Transire 18, 1-18.

Beneš, J. 2008: Environmentální archeologie a kultura s lineární keramikou v Čechách – Environmental archaeology and LBK culture in Bohemia, in:  Černá, E. – Kuljavceva Hlavová, J. (eds.) 2008: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003 – 2007. Sborník k životnímu jubileu Zdeňka Smrže.  33-52.

Beneš, J. – Chvojka, O. 2007: Archeologie doby kamenné v jižních Čechách: současný stav bádání, in: O. Chvojka (ed.), Archeologie na pomezí. Sborník příspěvků ze semináře 8. 11. 2007, České Budějovice, 21-40.

Beneš, J. – Jiřík, J. -  Kypta, J. 2006: Sídlištní a hrobové nálezy ze starší doby římské z Prahy-Křeslic (poloha Ke štítu) – Siedlungs- und Grabfunde den älteren römischen Kaiserzeit aus Prag-Křeslice (Flur „Ke štítu“), In: Droberjar, E. - Lutovský, M. (eds.), Archeologie barbarů 2005., 287-311. Praha 2006.

- Beneš, J.  – Komárková, V. – Kyncl, T. - Mikolášová, K. – Pokorný, P. 2004: Wells from the Late Roman Iron Age and the Early Medieval Period in Hostivice near Prague, the Czech Republic: Complex archaeobotanical study and reflection of local landscape development, In: R, Buxó – R, Piqué, 13th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany (Conference abstracts), Girona.

Beneš, J. – Kypta, J. – Lukešová, A. – Věšínová, K. 2004: Sídliště z doby počátků kultury s lineární keramikou v Praze-Křeslicích – Early linear pottery (LBK) culture settlement at Praha-Křeslice, in: M. Lutovský (ed.), Otázky neolitu a eneolitu 2003, 29-40. Praha (ÚAPPSČ).

- Beneš, J. 2002: Xylotomická analýza uhlíků ze sídliště milavečské kultury v Tajanově u Klatov, Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie XVI, 100-101.

Beneš, J. 2002: Luk a šíp v pravěku Evropy od neolitu do konce doby bronzové. – The bow and arrow in prehistoric Europe from the Neolithic until the end of the Bronze Age. In:  P. Čech – Z. Smrž (ed.), Sborník Drahomíru Kouteckému, Most 2002., 9-26.

- Beneš, J.  2002: Xylotomické určení dřevěných předmětů z archeologického výzkumu v Chebu, Dominikánské ulici – Xylotomische Bestimmung der Holzgegenstände aus der Archäoligischen Ausgrabung in der Egerer Dominikanergasse (Cheb 2000), Sborník Chebského muzea 2001. 51-56.

- Beneš, J. 2001: Sídliště kultury s lineární keramikou v Praze-Hlubočepích – An LBK Culture Settlement at Prague-Hlubočepy. In: M. Metlička (ed.), Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2000, 87-94. Plzeň (ZČM).

- Beneš, J. 2000: Holz als Rohstoff - Zwei neue Beispiele aus Böhmen, in: Archäeologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West und Südböhmen, 9. Treffen, Neukirchen b. Hl. Blut, s.183-189. Rahden/Westf.

- Kyncl, T. - Beneš J. et al. 1999: Dendrochronologické datování historických staveb. Mezinárodní dendroekologický letní kurz. Sborník. Praha., 21-26.

- Beneš, J. 1999: Starobronzové pohřebiště s objekty zvláštního charakteru z Hrdlovky, severozápadní Čechy - Die altbronzezeitliche Grabstätte mit Objekten besonderen Charakters aus Hrdlovka, NW-Böhmen, in: P. Čech (ed.), Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1993-1997, 45-75.

- Beneš, J. 1997: Tier- oder Handwerkerbestattungen ? Ein Beispiel zweir Únetitzer Objekte in Hrdlovka (NW-Böhmen), in: Archäeologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West und Südböhmen, 7. Treffen, Landau an der Isar, 130-134. Espelkamp.

- Beneš, J. 1997: New ideology versus taphonomy: A case study of Czech Corded Ware in an erosional landscape, in: Siemen, P. (ed.), A-horizon: Fiction or fact? International symposium in Jutland 1994, Arkaeologiske Rapporter 2, 23-29. Esbjerg.

- Beneš, J. 1997: Siedlungshistorische Zonen im böhmischen Teil des Böhmerwaldes, in: Archäeologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern / West und Südböhmen, 6. Treffen, Hluboká nad Vltavou, 94 - 97. Espelkamp.

- Beneš, J. - Brůna, V. - Křivánek, R. 1996: Změny mostecké krajiny za poslední dvě staletí, in: Osud Mostecka. Člověk a životní prostředí včera a dnes., 301-305. Most.

- Beneš, J. 1996: Bemerkungen zur Entwicklung der Landschaft Süd-und Westböhmischen in der Bronzezeit, in: Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West- und Südböhmen, 5.Treffen, Sulzbach-Rosenberg.

- Beneš, J. 1995: Deset let archeologického výzkumu zemědělského pra­věku v povodí Lomského a Loučenského potoka v severozápadních Čechách (1983 - 1992), in: J. Blažek - P. Meduna (eds.), Archeolo­gické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1983-1992, 63 - 80. Most.

- Beneš, J. 1995: Erozní a akumulkační procesy v české krajině mladého holocénu a jejich vztah ke tvorbě niv, in: R. Květ (ed.), Niva z multidisciplinárního pohledu (sborník abstraktů), Brno, 59-60.

- Beneš, J. 1995: Erosion and accumulation processes in the late holocene of Bohemia, in relation to prehistoric and mediaeval landscape occupation. In: M. Kuna - N. Venclová (eds.): Wither archaeology ? Papers in honour Evžen Neustupný, Praha., 133-144.

- Beneš, J. 1994: New ideology versus taphonomy: A case study of Czech Corded Ware in an erosional landscape, in: P. Siemen (ed.), A - horizon: Fiction or fact? Conference Hovborg 1994. Esbjerg.

- Beneš, J. 1991: Most and the Lomský potok project. In: Průvodce exkursemi světového kongresu v Bratislavě., Bratislava., 40-42.

- Beneš, J. 1991: The Lomský-potok project: investigation of prehisto­ric settlements of a micro-region with large scale soil transfers. In: Archaeology in Bohemia 1986-1990, 178 - 184.

- Beneš, J. 1991: A Neolithic settlement site at Hrdlovka-Liptice. (Excavation 1987-1990). In: Archaeology in Bohemia 1986-1990. Isttitute of Archaeology, Prague, 75-79.

- Beneš, J. 1988: Malé únětické pohřebiště v Jenišově Újezdě a otázka nekompletnosti pohřební populační skupiny. In: M. Dočkalová (ed.), An­tropofagie a pohřební ritus doby bronzové, 31-42. Brno.

- Beneš, J. - Koutecký, D. 1987: Die Erforschung der Mikroregion Lom­ský potok - Probleme und Perspektiven. In: E. Černá (ed.): Archaeo­logische Rettungstaetigkeit in den Braunkohlengebieten (Symposium Most 1986), 31-38. Prag.

- Beneš, J. 1987: Das Knovízer Gehöft in Liptice. In: Die Urnenfelder­kulturen Mitteleuropas (Symposium Liblice 1985), 231-235. Praha.

- Beneš, J. 1983: Der Korb in der Urzeit und im Mittelalter. In: III.Internationale archäologische Studentenkonferenz Pécs, 111-119. Budapest.

 

6. Popularizační texty
 

-    Beneš, J. - Pták, M. - Hojerová, H. - Šálková, T. - Houfková, P. 2014: Hradiště Na Jánu v Netolicích, in: Vondrovský, V. (ed.), Linecká stezka. Obchodní stezka mezi jižními Čechami a Podunajím, Lhenice – Netolice – Bad Leonfelden, 48-60.

Beneš, J. – Žďárský, E. 2011: Mezi životem, smrtí a identitou. Archeologie a genetika o původu Jihočechů v Netolicích, Dějiny a současnost 2011/7, 30-33.

-   Beneš, J. - Hrabáková, K. 1999: Vimperk. Město Vimperk.

-   Beneš, J. – Stejskal, A. – Ouroda, V. 1998: Historická krajina Netolicka. Prachatice.

 

7. Editorialy
 

- Beneš, J. – Lillie, M. 2012: Marek Zvelebil and the Identity of Archaeology, Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology 3.1, 3-7.

Beneš, J. – Brukner, R. – Mlejnek, O. – Peška, J. 2010: A Window of opportunity (Editorial), Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology  I.1, 3-5.

 

8. Recenze
 

Beneš, J. - Majerovičová, T. 2017: The Oxford Handbook of Neolithic Europe. Chris Fowler, Jan Harding and Daniela Hofmann (Eds.), Interdisciplinaria Archaeologica. Natural Sciences in Archaeology 8.2, online first.

-   Beneš, J. 2017: Peter Poschlod, Geschichte der Kulturlandschaft, Enstehungsursachen und Steurerungsfaktoren der Entwicklungder Kulturlandschaft, Lebensraum- und Artenvielfalt in Mitteleuropa - History of Cultural Landscape. Causes of the Origin and Driving Forces of Landscape, Habitat and Species Diversity Changes in Central Europe, Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology 8.1, 95-96.

-  Beneš, J.  2002: Martin Gojda: Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny. Academia Praha 2000, Archeologické rozhledy 54, 336-339.