Archeologie lokálních interakcí nebo masivních migrací?

Archeologický ústav FF JU zve na přednášku Mgr. Jana Koláře, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Brno a Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita v Brně), která se bude konat ve čtvrtek 28. 11. 2019 od 16.00 hodin v učebně S1 na FF JU.