Archeologický ústav


Archeologický ústav FF JU v Českých Budějovicích byl založen 1. 4. 2006. Od počátku je profilován jako vědecko-pedagogické pracoviště se zaměřením na archeologii pravěku, středověku a raného novověku a také na environmentální archeologii. V současné době nabízí kompletní vzdělání v tříletém bakalářském studiu, dvouletém navazujícím magisterském a v doktorském studiu oboru Archeologie. Ve vědecké práci se Archeologický ústav zaměřuje především na výzkum minulosti jihočeského regionu v evropských souvislostech, dále na nedestruktivní archeologii a ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity i na environmentální archeologii. K jeho dlouhodobým projektům patří studium osídlení doby bronzové na Bechyňsku, výzkum raně středověkého hradiště Na Jánu v Netolicích a výzkum středověkých a  novověkých řemesel.


         


Novinky

Etnoarcheologie zemědělců JV Senegalu
Přednáška Mgr. Terezy Majerovičové dne 9. 1. 2020
Moderní archeologie a dějiny
Přihlášky do kurzu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je možné podávat do 24. 1. 2020.
Pracovní setkání k výzkumu Karlova hrádku u Purkarce
Ve středu 20. 11. 2019 se na Archeologickém ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskutečnilo pracovní setkání k výzkumu na Karlově hrádku u Purkarce.
Letní škola bioarcheologie v Makedonii
Vědci na stopě prehistorické přírodní katastrofě. Mezinárodní tým odkrývá v makedonském Ohridu stopy pravěkých událostí.
Povinně volitelné a výběrové předměty
Minimální počet 5 zapsaných studentů.