Nabídka studijních programů na Ústavu archivnictví a PVH pro AR 2021/22

Bakalářské studium

 

Archivnictví

lze studovat jako samostatný program nebo si k němu v průběhu 1. ročníku zvolit přidružený program z nabídky volně kombinovatelných programů

 
Navazující magisterské studium

 

Archivnictví

lze studovat jako samostatný program nebo ve sdruženém studiu s jiným programem z nabídky volně kombinovatelných programů

 
Doktorské studium

 

Pomocné vědy historické

studium je standardně čtyřleté, lze jej studovat v prezenční nebo kombinované formě