Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské práce
Diplomové práce
Opatření děkana č. 12/2018
postup při zadávání, zpracování a hodnocení diplomových a bakalářských prací na FF JU v ČB
Nařízení ředitelky Ústavu archivnictví a PVH FF JU v ČB
nařízení upravuje minimální rozsah diplomových a bakalářských prací a specifické požadavky na jejich obsah a formu