Seznam kvalifikačních prací,

které budou obhajovány v září 2020 na Ústavu archivnictví a PVH FF JU.

 

Seznam bakalářských prací obhajovaných na Ústavu archivnictví a PVH v září 2020

 

           Název práce

       Vedoucí práce

          Oponent práce

 

Testamenty Kardašovy Řečice 17. - 18. století

 

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

 

Mgr. Lenka Martínková, Ph.D.

 

Seznam diplomových prací obhajovaných na Ústavu archivnictví a PVH v září 2020

 

           Název práce

       Vedoucí práce

          Oponent práce

 

Přeštické kroniky ve vzájemné komparaci

 

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

 

PhDr. Jiří Cukr

 

Občanské záložny v Telči 1867-1914

 

Mgr. Lenka Martínková, Ph.D.

 

doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.

 

Schwarzenberský archivář František Tyl ve vzájemné korespondenci s historikem Josefem Kalouskem - komentovaná edice dochované korespondence

 

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

 

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

 

RUDOLF JAN NEPOMUK HRABĚ BRUNTÁLSKÝ Z VRBNA A JEHO ZÁPISKY Z ROKU 1819 (1821-1822)

 

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

 

doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.

 

Trčkové z Lípy a jejich dominium

 

doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

 

Mgr. Lenka Martínková, Ph.D.