Novinky Ústavu archivnictví a PVH

Povinně volitelné a výběrové předměty
Výběrový předmět Teorie muzejní prezentace (UAC/VPŘ5) nabízený Ústavem archivnictví a PVH FF JU v ZS AR 2019/20 bude otevřen při minimálním počtu 5 zapsaných studentů!
MUSEUM UPLOADED - Digitální technologie pro přeshraniční spolupráci muzeí, č. 25
Konference na téma "Obraz československých dějin ve sbírkách, fondech a prezentaci paměťových institucí" - zpráva z konference
ZMĚNA VÝUKY
Z důvodu zahraniční cesty se v týdnu od 25. - 29. 11. 2019 nekoná výuka a konzultační hodiny doc. PhDr. Marie Ryantové, CSc. a Mgr. Lenky Martínkové, Ph.D.