Konzultační hodiny


Konzultační hodiny ve zkouškovém období LS AR 2018/19
 


 doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

 

pondělí

úterý

a dle dohody

 

14.00 - 15.00 hodin

14.00 - 15.00 hodin

 

 doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.

 

čtvrtek

a dle dohody

 

10.30 - 12.00 hodin

 Mgr. Lenka Martínková, Ph.D.


úterý

a dle dohody


13.15 - 14.45 hodin