Pedagogická praxe

Pedagogická praxe je povinnou a nedílnou součástí učitelského studijního programu a má za cíl poskytnout studentům možnost praktického využití teoretických znalostí získaných během předchozího studia. Praxe má sloužit především k osvojení si pracovní kultury, profesních návyků a obvyklé pracovní náplně učitelské profese, čímž přispívá k lepší přípravě studenta pro vstup na trh práce. U všech nabízených oborů je praxe realizována v rámci dvou předmětů – Průběžné pedagogické praxe a Souvislé pedagogické praxe.

 

Studenti absolvují průběžnou pedagogickou praxi v letním semestru prvního ročníku magisterského studia. Praxe probíhají na vybraných středních školách v Českých Budějovicích, přičemž skupina studentů pod vedením didaktika FF JU navštěvuje vždy jednou za týden jednu výukovou hodinu k danému studijnímu oboru. V úvodu semestru se studenti účastní hospitací a analyzují výuku vedenou uvádějícím učitele a seznamují se s prostředím konkrétní školy a třídy, následně sami připravují a realizují samostatné výukové hodiny, na které vždy navazuje podrobný rozbor konkrétních výukových situací a zhodnocení výkonu studenta.

 

Souvislé pedagogické praxe si studenti organizují nejčastěji v místě svého bydliště na libovolné střední škole před zahájením nebo v úvodu zimního semestru druhého ročníku magisterského studia. Pod vedením uvádějícího učitele se podrobně seznámí s prostředím konkrétní střední školy a díky délce a rozsahu souvislé praxe si vyzkouší realizovat výuku v rozsahu blížícímu se reálnému úvazku středoškolského učitele.

 

Veškeré potřebné informace o průběžné i souvislé pedagogické praxi naleznete v Opatření děkana č. 1/2017, jímž se vymezuje organizace a průběh pedagogické praxe studentů učitelství na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

❕ Před zahájením praxe student musí předložit garantovi předmětu Smlouvu o zabezpečení odborné praxe studenta, podepsanou jím samotným a zaměstnavatelem. Následně bude zajištěn podpis ze strany školy. Model smlouvy najdete ZDE.

 

Kontakty

Mgr. Alena Prošková, Ph.D.
aproskova@ff.jcu.cz
pracovna 00 044.