Mgr. Kateřina Kovářová

 


Pracovna
 


00 045 


387 774 869


E-mail
 

kovarovak@ff.jcu.cz


Konzultační hodiny
 


viz Konzultační hodiny


Učební plány
 

Anglický jazyk pro filology C1 II

Obchodní angličtina I

Anglický jazyk B2 II  (FJEMO/SJEMO)

Specializovaný jazykový seminář II

Nová americká literatura

 

Mgr. Kateřina Kovářová vystudovala obor Anglická a americká literatura na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Od roku 2016 studuje doktorské studium na Univerzitě Karlově v Praze. Ve své dizertaci se zaměřuje na vzájemné propojení americké přírody a kultury v próze Cormaca McCarthyho. V rámci doktorského studia získala postgraduální transatlantické cestovní stipendium od European Association of American Studies. Je členkou The Cormac McCarthy Society a České a Slovenské asociace amerikanistů.

Mezi její hlavní oblasti zájmu patří moderní americká literatura, jižanská gotika a ekokritika. Do češtiny přeložila šest románů ze současné populární anglické a americké prózy.


Mgr. Kateřina Kovářová graduated from English and American Literature at the Faculty of Arts of the University of South Bohemia in České Budějovice. She has been studying PhD study program at Charles University in Prague since 2016. In her dissertation, she focuses on interdependence between American nature and culture in Cormac McCarthy’s fiction. She was awarded European Association of American Studies Postgraduate Transatlantic Travel Grant. She is a member of The Cormac McCarthy Society and Czech and Slovak Association of American Studies.

Her main areas of interest are modern American literature, Southern Gothic, and ecocriticism. She has translated six contemporary English and American novels into Czech.


◽ Publikační činnost