doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.


Pracovna
 


00 043
 


602 175 857


E-mail
 


lnagy@ff.jcu.czKonzultační hodiny


čtvrtek    14:00 – 15:00

(s platností od 30. 9. 2019)

2.–3. 12.; 6.–10. 12.; 13.–16. 12.; 20.–31. 12. 2019 dovolená

Učební plány

Překladatelský seminář – moderní próza

Dějiny anglosaského kritického myšlení I

Základy interpretace literárního textu a základy překladu

Dějiny anglické literatury II

Dějiny americké literatury II

 

Doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D., po středoškolských studiích nastoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v letech 1993−1999 studoval anglistiku a filozofii. V doktorském studiu se specializoval na současnou britskou prózu a vedl na FF UK v Praze na toto téma  semináře, nejprve společně s prof. Martinem Hilským, později samostatně. 

Několik let vedl britskou sekci internetového portálu iliteratura.cz, podílel se na přípravě a moderování dvou ročníků pražského Festivalu spisovatelů a články o současné britské próze publikoval v řadě deníků (Lidové noviny, Hospodářské noviny) a dalších periodik (Tvar, A2, Respekt, Reflex, Revolver Revue, Živel).

Je autorem řady doslovů k překladům z britské i americké literatury. Společně s Martinem Hilským se jako editor podílel na antologii doslovů Od slavíka k papouškovi (Host, 2002), sám pak publikoval sbírku esejů o literatuře inspirované Londýnem – Londýn stejný a jiný (Arbor Vitae, 2007) a dále také monografie In memoriam (Academia a Episteme, 2015) a Palimpsesty, heterotopie a krajiny (Karolinum, 2016).

Do češtiny překládal jak beletrii (Kazuo Ishiguro, Barry Unsworth, Jeffrey Eugenides, Robert Irwin, Steven Hall, Edith Templetonová, Julian Barnes, James Robertson), tak teoretické práce (Harold Bloom, Umberto Eco, Hayden White).


Doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D., read English and philosophy at the Faculty of Arts, Charles University Prague, in 1993 to 1999. In his PhD study he focused on contemporary British fiction and taught a number of seminars in this field, first jointly with Martin Hilský, then independently. 

He was the editor of the British section at literature online iliteratura.cz, worked for two years at the Prague’s Writers’ Festival and published reviews and features in mainstream media, such as dailies Lidové noviny, Hospodářské noviny and others (Tvar, A2, Respekt, Reflex). 

He has published a number of prefaces and afterwords to translations from British and American literature. He co-edited, with Martin Hilský, the anthology Od slavíka k papouškovi (Host 2002) and published three books, all on British fiction: Londýn stejný a jiný, (Arbor vitae 2007), In memoriam (Academia and Episteme 2015) and Palimpsesty, heterotopie a krajiny (Karolinum 2016).

He has translated both fiction (Kazuo Ishiguro, Barry Unsworth, Jeffrey Eugenides, Robert Irwin, Steven Hall, Edith Templeton, Julian Barnes, James Robertson) and literary theory (Harold Bloom, Umberto Eco, Hayden White).

 

◽ Publikační činnost

◽ Diplomové práce

◽ Bakalářské práce