Novinky Ústavu anglistiky

Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2019 a Cena Wernera von Siemense 2019
Uzávěrky přihlášek jsou do 9. 12. 2019 a 15. 11. 2019.
Konference Bílá místa filosofie 12.–13. 5. 2020 Ostravská univerzita
Zváni jsou studenti magisterských a doktorských studijních programů.
Srdečně Vás zveme na přednášku Tomáše Jajtnera s názvem "Zlatý věk anglických dějin"
Přednáška se uskuteční 28. listopadu 2019 v 16:30 hodin v Městské knihovně Jindřichův Hradec.
Seznam nabízených povinně volitelných a volitelných předmětů UAN
pro AR 2019/2020
Srdečně Vás zveme na třetí setkání Filologického klubu v ZS AR 2019/2020!
Setkání svou přednáškou "Karl Bühler, teorie jazyka mezi sémiologií a psychologií" zahájí doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc., z Pražského lingvistického kroužku.
Srdečně Vás zveme na VÁNOČNÍ VEČÍREK ÚSTAVU ANGLISTIKY FF JU!
18. prosince 2019 od 19:00 hodin v Horké Vaně