Nařízení ředitele

2018

  • NAŘÍZENÍ ŘEDITELE Ústavu anglistiky č. 01/2018
    ke kvalifikačním pracím, jímž se upravuje rozsah a zaměření bakalářských a diplomových prací předkládaných k obhajobě na Ústavu anglistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích