Zahraniční mobility

ERASMUS+
GIP
DAAD: Informace o stipendijních programech pro ČR
CEEPUS
Sprach- und Sommerkurse
Postup před výjezdem na zahraniční studijní pobyt
Anerkennung von Studienleistungen durch die Abteilung für Germanistik
Postup při jakémkoliv výjezdu studentů do zahraničí mimo Erasmus+
Postup při jakémkoliv výjezdu studentů FF JU do zahraničí mimo Erasmus – předání informací o výjezdu na Oddělení pro zahraniční vztahy FF JU

MENU