Deutsch ohne Grenzen

Mezinárodní germanistická konference

Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky Filozofické fakulty a Katedra germanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích spolu se Svazem germanistů ČR pořádaly od 16. do 18. září 2014 třídenní konferenci s názvem: Němčina bez hranic/Deutsch ohne Grenzen, které se zúčastnili germanisté z celé České republiky a ze zahraničí.

Konference se zúčastnilo téměř 160 odborníků z celé České republiky a ze zahraničí, například z Francie, Rakouska, Německa, Slovenska, Polska, Ruska, Belgie, Turecka a pobaltských zemí. Akce byla určena lingvistům, literárním vědcům, kulturologům, didaktikům a zástupcům dalších příbuzných oborů. Příspěvky byly rozděleny do čtyř sekcí – lingvistiky, literatury, didaktiky a společenských věd.

Konference je putovní, pořádá ji Svaz germanistů ČR pravidelně jednou za dva roky na významných germanistických vysokoškolských pracovištích. V roce 2014 byla poprvé hostitelem Jihočeská univerzita.

Výsledkem mezinárodní konference jsou čtyři rozsáhlé sborníky. JU v ČB se v současné době snaží o zařazení uvedených sborníků do mezinárodní databáze SCOPUS.

JAKLOVÁ Alena a Anja Edith FERENCE (eds.). Deutsch ohne Grenzen. Gesellschaftswissenschaften. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-263-0931-4.