Přednáška: Integrace České republiky do EU 2011

Dne 18. května 2010 pořádal Ústav evropských teritoriálních studií přednášku na téma: Integrace České republiky do EU. Téma přednesl PhDr. Martin Kubata z Metropolitní univerzity Praha, a to nejen pro studenty předmětu „Vybrané kapitoly evropské integrace". Přednáška byla určena pro širokou veřejnost.