Pro uchazeče

  • Bakalářské studium
     

Bakalářský studijní program bez možnosti sdruženého studia

Česko-německá areálová studia (CNAS)

 

Bakalářský studijní program s možností sdruženého studia

Německý jazyk a literatura (NJL)


 

  • Navazující magisterské studium
     

Navazující magisterské studium s možností sdruženého studia

Česko-německá areálová studia (CNASn)

 


Den otevřených dveří na FF JU se koná v pátek 17. ledna 2020. Podrobnosti na stránkách Studijního oddělení FF JU.

MENU