Státní závěrečné zkoušky

Okruhy pro Státní závěrečné zkoušky na Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU pro červen 2018

 

Bakalářské studijní obory

 

Navazující magisterský studijní obor

 

Informace pro studenty: Okruhy jsou přístupné pouze pro studenty jednotlivých oborů. Přístup přes Moodle - nutno přihlášení jako host - heslo na vyžádání na sekretariátu ústavu UAG