Pro studenty

Harmonogram akademického roku 2018/2019
Studijní plány
Rozvrh
Bakalářské a diplomové práce
témata, formuláře, pokyny, termíny
Státní závěrečné zkoušky
Zápočty a zkoušky
STAG
Požadavky ke zkouškám z německého jazyka A2, B1 a B2
pro studenty jiných ústavů
Zkoušky z cizích jazyků na FF JU
Požadavky na zkoušku z druhého cizího jazyka pro ETSN
Výuka akademických pracovníků Univerzity Pasov
Opatření děkana č. 5/2019
k zásadám vedení evidence studijních výsledků studentů na FF JU v ČB
Opatření děkana č. 10/2018
k zavedení jednotného systému využívání e-mailových adres na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Opatření děkana č. 6/2017
jímž se upravují podmínky pro schvalování přestupů na FF JU v ČB
Opatření děkana č. 05/2017
jímž se upravují podmínky pro uznávání zápočtů a zkoušek na FF JU v Č. Budějovicích
Studijní a zkušební řád JU v ČB
platný od 1. 9. 2017
Stipendijní řád JU v ČB

MENU